Συνάντηση εργασίας του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Θήρας, Μανώλη Ορφανό

 

Εξετάσθηκε το συνολικό πλάνο μεγάλου αριθμού έργων που υλοποιούνται στη Σαντορίνη από την ΔΕΥΑ Θήρας, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Την επίσκεψη του Προέδρου της ΔΕΥΑ Θήρας, Μανώλη Ορφανού, δέχθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, στο γραφείο του στη Ρόδο.

Στη συνάντηση εργασίας που ακολούθησε, εξετάσθηκε η πορεία  υλοποίησης του  συνολικού πλάνου μεγάλου αριθμού έργων που εκτελούνται στη Σαντορίνη, με φορέα υλοποίησης την ΔΕΥΑ Θήρας, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας , στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ενώ εξετάσθηκαν επιμέρους ζητήματα των έργων αυτών.

Πρόκειται για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων, κρίσιμης σημασίας για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών σε κατοίκους και επισκέπτες της Σαντορίνης, δύο εκ των οποίων έχουν ολοκληρωθεί και πέντε βρίσκονται σε εξέλιξη.

 

Συγκεκριμένα, έχουν ολοκληρωθεί και λειτουργούν τα έργα:

 1. Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Μεγαλοχωρίου Δ. Θήρας, προϋπολογισμού 193.000,00 € , που αφορά στην κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του οικισμού Μεγαλοχωρίου του Δήμου Θήρας.

 2. Δίκτυο Ύδρευσης Βουρβούλου Δ. Θήρας , προϋπολογισμού 202.000,00 €, που αφορά στην υδροδότηση του οικισμού Βουρβούλου με αφαλατωμένο πόσιμο νερό από την υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού Ημεροβιγλίου.

Τα δύο έργα έχουν χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας, “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”

 

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα:

 1. Ύδρευση Εμπορείου Θήρας, προϋπολογισμού  3,89 εκ. €

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης δυναμικότητας 2.000 κ.μ. την ημέρα και των συνοδών έργων αυτής στο Εμπορειό, καθώς και επέκταση δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους περίπου 30.000 μέτρων, με το οποίο θα καλύπτονται οι συνολικές ανάγκες των οικισμών Εμπορείου, Περίσσας, Αγ. Γεωργίου, και Εξωμύτη.

Το έργο βρίσκεται στο στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης για το υποέργο της προμήθειας της αφαλάτωσης, ενώ στο στάδιο της υλοποίησης βρίσκεται η επέκταση του δικτύου.

 2. Ύδρευση Έξω Γωνιάς Θήρας (προϋπολογισμού 927.000,00 €

Αφορά σε αντικατάσταση – επέκταση δικτύων ύδρευσης μήκους 8,4 χλμ. Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή μίας νέας δεξαμενής, η ενίσχυση δύο υφιστάμενων δεξαμενών και η επέκταση του υφιστάμενου συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης.

 3. Επέκταση – Εκσυγχρονισμός Αφαλάτωσης Δημοτικής Κοινότητας Φηρών Θήρας, προϋπολογισμού 2,34 εκ. €

Αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση φορητής μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας παραγωγής 2.000 κ.μ. ημερησίως για τις ανάγκες υδροδότησης των οικισμών Φηρών, Ημεροβιγλίου, Καρτεράδου και Βουρβούλου, καθώς και των συνοδών έργων αυτής.

Στο στάδιο της υλοποίησης βρίσκονται τα συνοδά έργα, ενώ στις 21 Ιουλίου 2020 δημοπρατείται το υποέργο  της προμήθειας μονάδας αφαλάτωσης

 

Τα παραπάνω έργα  3 έργα  χρηματοδοτούνται από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”.

 

 4. Εγκατάσταση αφαλάτωσης – θέση Αγία Παρασκευή Δήμου Θήρας, προϋπολογισμού 10,2 εκ. €

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέας Μονάδας Αφαλάτωσης πλησίον του Αεροδρομίου, συνολικής δυναμικότητας 5.000,00 κ.μ./ημέρα σε παραγωγή πόσιμου νερού, η οποία χωροθετείται σε έκταση ιδιοκτησίας της ΔΕΥΑ Θήρας . Η εν λόγω μονάδα θα τροφοδοτεί τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών Καμαρίου, Βόθωνα, Μεσσαριάς, Έξω Γωνιά, Μέσα Γωνιά, Αγίας Παρασκευής και Μονόλιθου. Από τον οικισμό Έξω Γωνιά θα υδροδοτηθούν επιπλέον και οι οικισμοί του Πύργου Καλλίστης και Μεγαλοχωρίου. Στο φυσικό αντικείμενο της μονάδας περιλαμβάνονται επίσης και τα αναγκαία έργα υδροληψίας του θαλασσινού νερού.

Επίσης περιλαμβάνεται η αναγκαία τεχνική υποστήριξη (Σύμβουλος Υποστήριξης) για την υλοποίηση του τεχνικού υποέργου της Μονάδας Αφαλάτωσης, καθώς και οι αναγκαίες εργασίες ηλεκτροδότησης της σχετικής Μονάδας.

Το έργο είναι σε στάδιο υλοποίησης με προθεσμία υλοποίησης έως 19/12/2020 (περιλαμβάνεται 6-μηνη δοκιμαστική λειτουργία).

 

 5. Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Φηρών Δήμου Θήρας, προϋπολογισμού 3,26 εκ. €

Το έργο αφορά στην επέκταση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Φηρών Δήμου Θήρας για την εξυπηρέτηση ισοδύναμου πληθυσμού 20.000 ι.κ. με δικαιούχο τη ΔΕΥΑ Θήρας. Η υφιστάμενη ΕΕΛ λειτουργεί πλέον της 20ετίας και έχει σήμερα δυναμικότητα 10.000 ι.κ. με συνέπεια να παρουσιάζονται προβλήματα σωστής λειτουργίας, κυρίως την θερινή περίοδο λόγω της συνεχούς αύξησης των παροχών. Με την επέκταση  θα καλυφθεί η ανάγκη εξυπηρέτησης δύο οικισμών Γ΄ προτεραιότητας, των Φηρών (Φηρά, Ημεροβίγλι και Βουρβούλος) και του Καρτεράδου.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί το κτίριο φυσητήρων, η δεξαμενή εξισορρόπησης, το φρεάτιο δικλείδων και τα έργα του αντλιοστασίου ιλύος, ενώ έχει παραληφθεί και το σύνολο του Η/Μ εξοπλισμού. Κατασκευάζεται το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού διάθεσης, ενώ το χερσαίο έχει ολοκληρωθεί.

 
Τα δύο παραπάνω έργα χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

 

Στην διάρκεια της συνάντησης, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Θήρας, Μανώλη Ορφανό, πως, τόσο η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όσο και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων της Περιφέρειας, είναι στο πλευρό του Δήμου και της ΔΕΥΑ Θήρας, προκειμένου, με τον πιο ομαλό τρόπο και το συντομότερο δυνατόν να παραδοθεί ο μεγάλος αριθμός έργων που βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών της Σαντορίνης, σε κρίσιμους τομείς όπως η ύδρευση και η διαχείριση των λυμάτων.