Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας έλαβε χώρα η συνάντηση εργασίας που συγκάλεσε η Περιφέρεια το απόγευμα της Τετάρτης, 16 Οκτωβρίου, με θέμα την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών στα νησιά μας.

Στα πλαίσια του αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την περίοδο 2014 – 2020, ζητήθηκε η συμμετοχή και η συμβολή του συνόλου των παραγωγικών φορέων των νησιών σε μια ανοικτή συζήτηση όπου ετέθησαν  προτάσεις και προβληματισμοί που αφορούν στον παραγωγικό ιστό του Νότιου Αιγαίου και θα προάγουν την έρευνα και την καινοτομία ως εργαλεία παρέμβασης και παρατήρησης για τον τομέα του τουρισμό και κάθε σχετιζόμενη δραστηριότητα.

Την συζήτηση συντόνιζε η Αντιπεριφερειάρχης κα Ελευθερία Φτακλάκη, παρευρέθη ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ηλίας Μάινας και ο Εμπειρογνώμονας της Περιφέρειας Νίκος Μαρούλης, ενώ στην πρόσκληση ανταποκρίθηκε πλήθος εκπροσώπων φορέων και επιχειρήσεων του νησιού. Ανάμεσα στις προτάσεις που διατυπώθηκαν ήταν η ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητας των μικρών ξενοδοχειακών μονάδων και η ανάγκη για προστασία από τον μαζικό τουρισμό που έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην αυθεντική ελληνική πολιτισμική εμπειρία. Συζητήθηκε επίσης η δημιουργία φορέα κοινής πιστοποίησης για ξενοδοχεία και καταλύματα, καθώς και η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από τον θεσμό του mentoring. Ενδεικτικά, αναφέρθηκε η δυνατότητα του Ηφαιστείου να αποτελέσει εφαλτήριο θεματικού Τουρισμού με αντικείμενο την Γεωλογία και απώτερο σκοπό την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στους δέκα μήνες.

Η Αντιπεριφερειάρχης κα Φτακλάκη εισέπραξε από την συνάντηση την θέληση για συνέργειες και καινοτόμες πολιτικές με ευρύτατο πεδίο εφαρμογών σε όλους τους κλάδους και τα νησιά, γεγονός που θα επιταχύνει τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της Περιφέρειας με άξονες την πληροφορική, την ενέργεια, την αγροτική παραγωγή και καλλιέργεια, την γαστρονομία και την πολιτιστική κληρονομιά, την δημιουργική βιομηχανία και την Μπλε Ανάπτυξη που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τομέα της απασχόλησης.

Να σημειωθεί ότι η στρατηγική έξυπνης (ευφυούς) εξειδίκευσης αφορά στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων τοπικού οικονομικού μετασχηματισμού, οι οποίες αποσκοπούν κυρίως στον εντοπισμό και στην αξιοποίηση των δυνατών σημείων και τα ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της κάθε περιφέρειας, προωθούν την πλήρη και ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων και φορέων και στοχεύουν στην τόνωση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα, μέσω της προαγωγή της καινοτομίας.

Ως μέρος της πολιτικής συνοχής της Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020, η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να τεθούν αυτές οι στρατηγικές ως προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ (εκ των προτέρων όροι). Αυτό σημαίνει πως τα Κράτη Μέλη και οι περιφέρειες της Ε.Ε. πρέπει να έχουν θεσπίσει τις εν λόγω στρατηγικές πριν εγκριθούν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα.

Η επόμενη συνάντηση εργασίας θα γίνει στην Κω, στις 24 Οκτωβρίου, ενώ αυτές οι συναντήσεις θα συνεχιστούν καθ’ όλη την διάρκεια την επόμενης προγραμματικής περιόδου και σε άλλα νησιά.

 

 

 

image_print