Στα Χανιά πραγματοποιήθηκε χθες η τεχνική συνάντηση εργασίας από την ΕΥΔ του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013, με αντικείμενο τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των θεματικών πεδίων της πρόσκλησης για τα Στρατηγικά έργα του ΕΠ «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013».

 Στη συνάντηση συμμετείχαν αιρετοί εκπρόσωποι των τριών περιφερειών (Β. Αιγαίου- Ν. Αιγαίου και Κρήτης), στελέχη των Διαχειριστικών Αρχών και εκπρόσωπος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικών Αλλαγών (ΥΠΕΚΑ). Οικοδεσπότης της συνάντησης ήταν ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης και την περιφέρεια Ν. Αιγαίου εκπροσώπησε η Περιφερειακή Σύμβουλος, Ελευθερία Φτακλάκη, εντεταλμένη ευρωπαϊκών προγραμμάτων και διεθνών συνεργασιών.

 Τα πεδία παρέμβασης που προτάθηκαν ως στρατηγικής σημασίας για τον χώρο του ΕΠ «Ελλάδα-Κύπρος», είναι η ενέργεια, οι μεταφορές – ναυτιλία και η ασφάλεια.

 Ο χώρος του ΕΠ «Ελλάδα-Κύπρος», ως αυτόνομος ενεργειακά χώρος (μη διασυνδεδεμένος), μας προσανατολίζει στην επιλογή της εξοικονόμησης ενέργειας στην πόλη και τον κτιριακό τομέα και την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ως τα καταλληλότερα θεματικά πεδία παρέμβασης.

 Επιπρόσθετα, η προώθηση του βιοκλιματικού σχεδιασμού, θα συμβάλλει στους στόχους της πρόσκλησης, δημιουργώντας κουλτούρα αλλά και παραδείγματα προς υιοθέτηση.

 Οι παρεμβάσεις στα πεδία αυτά μπορεί να έχουν σημαντικά και μόνιμα αποτελέσματα στις πόλεις και τις περιφέρειες του ΕΠ «Ελλάδα-Κύπρος». Ενδεικτικά και για το επίπεδο της περιφέρειας αναφέρουμε τη βελτίωση του ενεργειακού μίγματος που καταναλώνεται και την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Στο τοπικό επίπεδο, δύναται να επιτευχθεί μείωση του φαινομένου της αστικής νησίδας, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και ο αναβαθμισμένος και βιώσιμος πολεοδομικός σχεδιασμός.

 Τα προτεινόμενα σχέδια αφορούν στη ανάπτυξη βιοκλιματικών κτιρίων, ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια, Πράσινα δώματα, Πράσινα νησιά, Πράσινη γειτονιά (ecoquartier), Ευφυή κτίρια χαμηλής ή μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, Βιοκλιματικές αναπλάσεις υπαίθριων χώρων, Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση πληθυσμού, Δημιουργία δικτύων έρευνας στην εξοικονόμηση ενέργειας και τις ΑΠΕ, Σχεδιασμός και παραγωγή ενημερωτικού/εκπαιδευτικού υλικού, Σύσταση κανονισμών, οδηγιών και εγχειριδίων ενεργειακής εξοικονόμησης, Εγκατάσταση δικτύων μέτρησης, επεξεργασία και προβολή αποτελεσμάτων, κ.α.

 Αντίστοιχα, ο χώρος του ΕΠ «Ελλάδα-Κύπρος», είναι ένας θαλασσινός χώρος που διακρίνεται για τον υψηλό βαθμό νησιωτικότητας, όσο και διπλής νησιωτικότητας, όπου οι θαλάσσιες μεταφορές και οι σχετιζόμενες με αυτήν ναυτιλιακές δραστηριότητες έχουν βαρύνουσα σημασία αλλά και κρισιμότητα. Επίσης, ο εδαφικός κατακερματισμός, η μεγάλη απόσταση από το εθνικό κέντρο, η παρεμβολή της θάλασσας και η επίδραση των καιρικών συνθηκών διαμορφώνουν ένα πολύπλοκο και επιπρόσθετο πλέγμα μεταβλητών που δυσχεραίνουν τον σχεδιασμό καθώς πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν και να ενταχθεί στα σχέδια πολιτικής προστασίας.

 Τα θεματικά πεδία παρέμβασης, που εξυπηρετούν την επιλογή αυτή, είναι η προστασία και η πρόληψη φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών,οι συνδυασμένες μεταφορές, οι έξυπνες μεταφορές, η αειφορία και πολυτροπικότητα στο χώρο των νησιωτικών μεταφορών και η ανάπτυξη βάσει στρατηγικού θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού.

 Η συγκεκριμένη πρόταση θα κατατεθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013, που θα πραγματοποιηθεί στη Σύμη, στις 24-25 Ιουλίου, όπου και θα επικυρωθεί η σχετική πρόταση παρουσία και της κυπριακής αρχής. Στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης, στην οποία συμμετέχει ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιάννης Μαχαιρίδης,  θα εγκριθούν και τα προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος της 3ης πρόσκλησης.

 Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος για τα Στρατηγικά ανέρχεται στα 10 εκ.για τις Περιφέρειας Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου, Κρήτης και για την Κύπρο και το χρονοδιάγραμμα θα είναι για 2 χρόνια.

image_print