Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου για την υλοποίηση των Υποέργων της Πράξης «Προβολή Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου» παρουσία του Περιφερειάρχη κ. Μαχαιρίδη και των Αντιπεριφερειαρχών κ. Μακρυωνίτη και κ. Φτακλάκη.

Στην συνάντηση συμμετείχαν τα στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου οι κύριοι Α. Βουτσίνος,  Α. Γιαλόγλου, Γ. Γουλανδρής, Γ. Ανδρόνικος και Ε. Μιχαήλ  καθώς και οι εκπρόσωποι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τα Επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Ν. Αιγαίου «Ενεργειακή Α.Ε.», την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων, την «ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.» και την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίοι φορείς θα αναλάβουν την υλοποίηση των Υποέργων της  Πράξης, με την στήριξη και την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχε και εκπρόσωπος από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ν. Αιγαίου.

            Κατά την διάρκεια της σύσκεψης τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής έδωσαν διευκρινιστικές οδηγίες σε ζητήματα που αφορούν στην υλοποίηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου των Υποέργων απαντώντας  σε απορίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της σύσκεψης. 

Η κα Φτακλάκη εξήρε την σημασία της σύμπραξης των φορέων αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι με το παρόν Σχέδιο Δικτύωσης  θα αναπτυχθεί  ένα   Πρωτόκολλο  Συνεργασίας  μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων το οποίο μπορεί να αποτελέσει τον «οδηγό» για την υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων στην επόμενη  προγραμματική  περίοδο.