Συνάντηση εργασίας για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου με τη συμμετοχή των δημάρχων και των προέδρων δημοτικών ΦΟΔΣΑ όλων των νησιών της Δωδεκανήσου, συγκαλεί ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στη Ρόδο, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στόχος της συνάντησης είναι να τεθούν τα κύρια σημεία της στρατηγικής της χώρας για τη διαχείριση απορριμμάτων στα νησιά.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις κατευθύνσεις, τις μεθόδους διαχείρισης και τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους του ΕΣΔΑ, καθώς επίσης θα ακολουθήσει παρουσίαση των στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά.

Πέραν του ενημερωτικού της χαρακτήρα, στόχος η παρουσίαση των προβλημάτων από πλευράς Δήμων και δημοτικών ΦΟΔΣΑ της Δωδεκανήσου – αντίστοιχη συνάντηση πραγματοποιήθηκε και για τους δήμους Κυκλάδων στις 16 Οκτωβρίου στη Σαντορίνη- καθώς και η παρουσίαση των ενεργειών που αυτοί προγραμματίζουν το επόμενο διάστημα όσον αφορά την διαχείριση των χώρων υγειονομικής ταφής, την ανακύκλωση και κομποστοποίηση, την μεταφορά των απορριμμάτων τους κτλ.

 

image_print