Με αντιπροσωπεία του συλλόγου Αλιέων Ρόδου συναντήθηκε σήμερα ο αντιπεριφερειάρχης Σωτήρης Παμπάκας, παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων.

Στη συνάντηση αναλύθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της αλιείας καθώς επίσης οι προοπτικές της σύνδεσης της αλιείας με την τουριστική μας βιομηχανία, μέσω ειδικών μορφών τουρισμού (αλιευτικός).

Ειδική μνεία έγινε από τον κ. Παμπάκα στον τρόπο αύξησης του αλιευτικού αποθέματος και στην προστασία του θαλάσσιου πλούτου και περιβάλλοντος.

Επίσης, συζητήθηκε η προοπτική μεταποίησης και τυποποίησης των  αλιευτικών προϊόντων με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας αυτών από τους ίδιους τους αλιείς.