3 Οκτωβρίου 2013

 

 

Σειρά συναντήσεων είχε σήμερα στην Αθήνα ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννης Μαχαιρίδης.

Αρχικά ο Περιφερειάρχης  συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Γιάννη  Ιωαννίδη με τον οποίο  συζήτησαν τις προτάσεις που πρόκειται να καταθέσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου όσον αφορά το νομοσχεδίου για την τροποποίηση και τη βελτίωση της εφαρμογής του Προγράμματος «Καλλικράτης».

Ακολούθως ο κ. Μαχαιρίδης συναντήθηκε με την Γενική Διευθύντρια της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  κα Σταυρούλα Μηλιάκου, με την οποία είχε διεξοδική συζήτηση αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι υπάλληλοι των υπηρεσιών της Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου όσο και οι Αιρετοί.

Συμφωνήθηκε να υπάρξουν νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να μπορέσουν να  ξεπεραστούν οι όποιες δυσλειτουργίες έχουν ανακύψει  ειδικά στο χώρο του Νοτίου Αιγαίου. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται οι περιορισμοί στις μετακινήσεις των Αιρετών και ο έλεγχος σκοπιμότητας των αποφάσεων που λαμβάνονται μέσα από τα Συλλογικά Όργανα της Περιφέρειας.

Τέλος, τονίστηκε ιδιαιτέρως από την πλευρά του Περιφερειάρχη o μηδενισμός των επιχορηγήσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) στο κομμάτι των Επενδύσεων και των Οδικών Δικτύων καθώς και η μείωση κατά 7% των Δαπανών Λειτουργίας που έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι Περιφέρειες και που βρίσκεται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της συγκεκριμένης Διεύθυνσης.

Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας  κ. Κουκολιά Κώστα με τον οποίο συζητήθηκε η δυνατότητα ένταξης  Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας για τις  καμένες περιοχές της Νότιας Ρόδου, της Άνδρου και της Σερίφου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την προστασία των συγκεκριμένων περιοχών.

Την ικανοποίηση του εξέφρασε ο Περιφερειάρχης κ. Γιάννης Μαχαιρίδης για την αύξηση των πιστώσεων όσον αφορά τη χρηματοδότηση των έργων ΠΔΕ (Εθνικό Σκέλος) από 8.000.000€ σε 12.000.000€, εξασφαλίζοντας έτσι την ομαλή και χωρίς προβλήματα υλοποίηση των έργων.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στις συλλογικές συμβάσεις του ΠΔΕ, που χρηματοδοτούνται αμιγώς από Εθνικούς Πόρους, είναι ενταγμένα 70 έργα για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,  με προϋπολογισμό 66.319.774,8€  καθώς και η μελέτη της διαπλάτυνσης της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου (τμήμα Κολύμπια – Λίνδος) με προϋπολογισμό 2.485.273,60€.

Σημειώνεται ότι οι απορροφήσεις μέχρι σήμερα ανέρχονται στο ύψος των 33.642.795,56€.

image_print