Στην 6η διάσκεψη των Περιφερειών και Δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διοργανώθηκε στην Αθήνα την Παρασκευή και το Σάββατο, 7-8 Μαρτίου, συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, κ. Γιάννης Μαχαιρίδης.    
 

Οι εργασίες εστιάστηκαν στα μεγάλα θέματα που απασχολούν την Ευρώπη και ειδικότερα τις χώρες του Νότου, όπου η ανεργία είναι υψηλότερη κυρίως στους νέους.

 

Η μάχη κατά της ανεργίας ,όπως τονίστηκε,  πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και στην προσέλκυση επενδύσεων, αποσκοπώντας στην αξιοποίηση του τεράστιου ανθρώπινου κεφαλαίου. Μέσω της αειφόρου ανάπτυξης και των τεράστιων δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των Περιφερειών και των Δήμων, μπορεί  να δημιουργηθεί ένα ελκυστικό και  φιλικό περιβάλλον επενδύσεων.

 

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν επίσης οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και τη λειτουργία τους.

 

Όπως προτάθηκε, οι τοπικοί θεσμοί, οφείλουν να επικεντρωθούν σε τρεις βασικούς πυλώνες. Στις πολιτικές για την απασχόληση, η οποία αποτελεί εθνική αρμοδιότητά που  θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις τοπικές ιδιαιτερότητες, στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας δίνοντας προτεραιότητα στις επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας και τέλος, στην καλύτερη συνεργασία των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης και στη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου να διαχειριστούμε καλύτερα την κρίση και τους πόρους που διατίθενται μέσων των διαρθρωτικών ταμείων στις Περιφέρειες.