Στο 1ο συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) συμμετείχε την Πέμπτη 14 και την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013, ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Πουσσαίος. 

Όπως τοποθετήθηκε, «Σε κάθε περίπτωση οι περιφέρειες κατά την άποψη µου συνιστούν τις κατ' εξοχήν αναπτυξιακές κοιτίδες κάθε χώρας και ως τέτοιες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται και σε Ευρωπαϊκό και σε Εθνικό επίπεδο. Ταυτόχρονα όμως ο ρόλος αυτός προϋποθέτει και από τη μεριά των Περιφερειών ικανοποίηση και των απαραίτητων και των επαρκών συνθηκών, ενεργή συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά και Εθνικά κέντρα λήψης αποφάσεων, παραγωγικές συνέργειες και συνεργασίες μεταξύ  περιφερειών, και µία ΕΝ.Π.Ε. µε καθορισμένους στόχους και τα απαραίτητα εργαλεία για να τους ικανοποιήσει».

Αναφερόμενος στο σχέδιο ανάκαμψης, και ιδιαίτερα για την πλέον τουριστική ΠΕριφέρεια, τόνισε ότι είναι απαραίτητο να φύγουμε μακριά από το αντιπαραγωγικό μοντέλο του χθες προς ένα παραγωγικό που θα διακατέχεται από το όραμα μιας Ελλάδας της καινοτομίας σε κάθε κλάδο.