Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επιλέχθηκε ως μία από τις Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να συμμετάσχει στο πιλοτικό πρόγραμμα ETIS (Environmental Tourism Indicator System). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα μέτρησης τουριστικών δεικτών και αειφόρου ανάπτυξης, τα αποτελέσματα του οποίου θα συμβάλλουν στη χάραξη της τουριστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την πρόταση υπέβαλλε η Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Ν. Αιγαίου Ελ. Φτακλάκη «Η συμμετοχή στο επιστημονικό/ερευνητικό πρόγραμμα για τον τουρισμό αποτελεί μεγάλη επιτυχία για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με πολλαπλά οφέλη για την περιοχή μας» καθώς θα συμβάλλει στην αρτιότερη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Αειφόρου Τουρισμού της Περιφέρειας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι η μόνη εγκεκριμένη ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό, γεγονός που καταδεικνύει την επιτυχία της Περιφέρειας καθώς  οι αιτήσεις συμμετοχής που υποβλήθηκαν από όλη την Ε.Ε. ξεπέρασαν τις εκατό.

Η κα Φτακλάκη στο πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Αειφόρου Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πραγματοποίησε συνάντηση με τον καθηγητή κ. Γ.  Σπιλάνη έτσι ώστε να ενταχθούν οι εργασίες και η έρευνα για το εν λόγω πρόγραμμα.

 

image_print