Στο Εθνικό Αναπτυξιακό συνέδριο με θέμα: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) – Προετοιμασία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, στις 23 Μαΐου στην Αίγλη Ζαππείου από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, συμμετείχε η αντιπεριφερειαρχης Ν. Αιγαίου Ελ. Φτακλάκη. 

 

Η έναρξη του συνέδριου πραγματοποιήθηκε από το Υπουργό Εργασίας Ι. Βρούτση, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο Υφυπουργός Εργασίας, Ν. Παναγιωτόπουλος, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Κ. Βιρβιδάκης, ο  Υφυπουργός Διοικητικής  Μεταρρύθμισης, Μ. Βολουδάκης και ο Γ. Διευθυντής της DG Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης,  Koos Richelle.  Κύριοι ομιλητές του υπουργείου ήταν και ο Γ.Γ. ΕΣΠΑ, Γ. Γιαννούσης, η Γ.Γ. του ΕΚΤ, Α. Δαλλαπόρτα, ο ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθ. Θεοχαρόπουλος και εκπρόσωποι της Επιτροπής.

 

Αυτό που τονίστηκε κατά τη διάρκεια του συνέδριου ήταν η σημαντικότητα του ρόλου του ΕΚΤ και η σωστή αξιοποίηση των πόρων του, προκειμένου να υπάρξει αναπτυξιακή αντίσταση και ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας στη χώρα μας με μέτρα για την άμεση δημιουργία νέων θέσεων και την απασχόληση των νέων και των μακροχρόνια ανέργων .

Στόχευση του νέου ΣΕΣ (Σύμβαση Εταιρικής Σχέσης) ως προς την αξιοποίηση των πόρων του ΕΚΤ αποτελεί, η αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση με υπηρεσίες ποιότητας και η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της Δια Βίου Εκπαίδευσης και της συνεχιζόμενης κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων.

 

Οι άμεσες προτεραιότητες για το ΕΚΤ της  επόμενης προγραμματικής περιόδου θα πρέπει να είναι:

1.   Η στόχευση των προγραμμάτων ανά κλάδο και ομάδα στόχο.

2. Η δημιουργία μηχανισμών συμβουλευτικής και προσανατολισμού με σύγχρονα «εργαλεία» καθώς και η συνεργασία με τρίτους φορείς. 

3. Η προώθηση κοινωφελούς εργασίας και απασχόλησης στο μη- ανταγωνιστικό τομέα της οικονομίας.

4. Η ελαχιστοποίηση του αριθμού των νοικοκυριών χωρίς κανέναν εργαζόμενο.

5. Η προώθηση συστήματος διάγνωσης αναγκών, ανάλυσης δεδομένων, και καταγραφής επαγγελμάτων σε κορεσμό ή  υψηλή ζήτηση με στόχο την προώθηση της επαγγελματικής και γεωγραφικής κινητικότητας σε κλάδους που δημιουργούν νέες βιώσιμες θέσεις εργασίας.

 

Τη σημαντικότητα του ρόλου των περιφερειών με στόχο τη χωρική προσέγγιση του σχεδιασμού ανέδειξε  ο Γ.Γ. Ανάπτυξης, όπου και δήλωσε πως το ΣΕΣ  της επόμενης προγραμματικής περιόδου θα είναι κατανεμημένο σε 13 πολυταμειακά και πολυτομειακά περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα και σε κάποια εθνικά ανάλογα με τις ανάγκες του σχεδιασμού του.

 

Αξίζει να αναφερθεί, ότι η «αρχιτεκτονική» του ΣΕΣ θα διασφαλίζει την αντικειμενική κατανομή των πόρων στις Περιφέρειες ανάλογα με την ανάπτυξη που παρουσιάζουν,  με τις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες όπως είναι η Αττική και το Ν. Αιγαίο να λαμβάνουν περίπου 1,2 δις € κοινοτικής συνδρομής ή το 32,9%  των πόρων του ΕΚΤ.  

 

Τέλος, ενθαρρυντική και ελπιδοφόρα για το μέλλον της χώρας μας αλλά και για τις προσπάθειες που καταβάλουμε για τη έξοδο από το τούνελ της ύφεσης, ήταν η εισήγηση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου και τόνισε πως με τη σωστή αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων του ΕΚΤ θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη ανάκαμψη της οικονομίας, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κυρίως μέσα από νέες καινοτόμες επιχειρηματικές πρακτικές και όχι μέσα από στείρες επιδοματικές  πολιτικές.