Στη Αθήνα στην 6η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-13 , συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής Οικονομίας , Κτηνιατρικής & Αλιείας  Αντώνης ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ως μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης με δικαίωμα ψήφου.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Πρόεδρος της ΑΝΔΩ Α.Ε. , Γιώργος ΠΟΚΚΙΑΣ καθώς και ο Δντής Κώστας ΖΗΦΟΣ , μιας και οι Αναπτυξιακές Εταιρείες των περιφερειών της χώρας διαχειρίζονται τον  Άξονα Προτεραιότητας 4 , ‘’Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών’’ (Leader Αλιείας) που στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου , η ΑΝΔΩ ΑΕ υλοποιεί στην Κάλυμνο.       

          Τα θέματα της ημερησίας διάταξης ήταν :

Ι: Εισαγωγικό Μέρος

1. Χαιρετισμοί – προσφωνήσεις

2. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

3. Έγκριση Πρακτικών 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης

II: Υλοποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013

1. Πρόοδος υλοποίησης ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

2. Πρόοδος εκταμιεύσεων

3. Επικαιροποίηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου

4. Ενημέρωση σχετικά με την ετήσια έκθεση ελέγχου

ΙΙI: Λοιπά θέματα

1. Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020

2. Προγραμματισμός ενεργειών έτους 2014

ΙV. Έγκριση αποφάσεων και συμπερασμάτων της 6ης Επιτροπής

Παρακολούθησης του ΕΠΑΛ 2007-2013.

          Συνοπτικά το πρόγραμμα ύψους διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (274.000.000) εκατομμυρίων €  , παρουσιάζει :

·        Δημόσια δαπάνη ενταγμένων έργων 76,05 %

·        Νομικές δεσμεύσεις 66,16 %

·        Πληρωμές 46,03 %

δεκαοκτώ μήνες πριν την ολοκλήρωσή του , την 31 ΔΕΚ 2015.

          Στις τοποθετήσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης επισήμανε την ανάγκη επιτάχυνσης της ένταξης αξιολογούμενων έργων προκειμένου να  οι νομικές δεσμεύσεις του προγράμματος να αυξηθούν , να επισπευθούν οι εκκρεμούσες πληρωμές σε δικαιούχους αλιείς και υδατοκαλλιεργητές και να δημοσιεύουν και νέες προσκλήσεις για  άξονες και μέτρα με  χαμηλές εντάξεις και πληρωμές. 

          Σ’ ότι αφορά την προγραμματική περίοδο και το ΕΠΑΛ 2014-20 , ο Αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , του Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας , του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , τον Ειδικό Γραμματέα Δημήτρη ΙΑΤΡΙΔΗ και την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος για το υπό δημόσια διαβούλευση,  από το πρώτο δεκαήμερο του τρέχοντος μηνός,  Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης της Θάλασσας , Αλιείας & Υδατοκαλλιέργειας (ΠΕΠΘΔΑ&Υ) 2014-20,  του Νοτίου Αιγαίου, στην οποία συμμετέχουν οι ΟΤΑ των νησιών , τα ερευνητικά ιδρύματα, τα επιμελητήρια ,    οι αλιείες , οι υδατοκαλλιεργητές , οι μεταποιητές , οι τυποποιητές , οι σύλλογοι τους , οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και γενικώς οι εμπλεκόμενοι στον τομέα της θάλασσας και των προϊόντων της. 

     Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φραγκίσκος ΝΙΚΟΛΙΑΝ , ζήτησε από τον Αντιπεριφερειάρχη, μεταφέροντας και την επιθυμία της Επίτροπου Μαρίας ΔΑΜΑΝΑΚΗ , την συνδρομή της Περιφέρειας στο πλαίσιο της σφικτής συνεργασίας που έχει αναπτύξει μα τον Ινστιτούτο της Ρόδου του Ελληνικού Κέντρου Θαλλασίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) στην επιστημονικής  και πρακτική διαχείριση του εξαιρετικά ‘φορτωμένου τοξικά’ ψαριού «Λαγοκέφαλος» (Lagocephalus sceleratus) που ως ‘Λεσεψιανός’ μετανάστης , μέσω της διώρυγας του Σουέζ, κατέκλεισε τις θάλασσες μας και απειλεί την ισορροπία του θαλασσίου οικοσυστήματος.    

          Οι επιστήμονες βιολόγοι και ιχθυολόγοι του  Υδροβιολογικού Ινστιτούτου της Ρόδου έχουν ήδη αναπτύξει πρόταση για την διερεύνηση και διαχείριση του ‘λαγοκέφαλου’ την οποία θα υποβάλλουν με την συνεργασία και την στήριξη της Περιφέρειας  και των υπηρεσιών της στο ΕΠΑΛ 2007-13 για αξιολόγηση και ένταξη.

          Τέλος ο Αντιπεριφερειάρχης εξέφρασε την ευαρέσκεια πρωτίστως των αλιέων , του  Υδροβιολογικού Ινστιτούτου της Ρόδου , καθώς και της Περιφέρειας,  για την ένταξη του ερευνητικού έργου,  για το λεγόμενο «Συμιακό Γαρίδακι» (Plesionica Narval) στο μέτρο 3.5 ‘’Πιλοτικά Σχέδια’’ του τρέχοντος προγράμματος , με στόχο την επιστημονική ερεύνα και παρακολούθηση της αλιείας του, ώστε να διασωθεί το απόθεμα και να εκσυγχρονιστεί το θεσμικό πλαίσιο που την διέπει.