Με πρωτοβουλία της Εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου Εθελοντισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,και μέλους της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας (ΠΕΠΙΣ) κας Χαρούλας Γιασιράνη,υπεγράφει σήμερα το πρώτο πανελλαδικά Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της ΠΝΑΙ και της μοναδικής θεσμοθετιμένης Επιτροπής Ισότητας των Φύλων “Αιγαίο 50:50-Ισόρροπη Συμμετοχή”του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.
 
 
Το Σύμφωνο υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της ΠΕΠΙΣ κος Γιώργος Χατζημάρκος και η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Μαρία Γκασούκα,Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 
Σκοπός της υπογραφής είναι η  έναρξη συνεργασίας και ανάπτυξης κοινών δραστηριοτήτων, κοινωνικών, ερευνητικών, διδακτικών, ανταλλαγής καλών πρακτικών, ενημέρωσης, αλληλοβοήθειας και αλληλοϋποστήριξης κ.λπ., οι οποίες ως στόχο έχουν:
 
α) την προώθηση της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και την αλλαγή της συλλογικής συνείδησης στα θέματα φύλου και ισότητας.
β) τη βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης των γυναικών της περιοχής, με την αξιοποίηση της σχετικής επιστημονικής/ερευνητικής γνώσης που διαθέτει το Πανεπιστήμιο μέσω των υπηρεσιών της Περιφέρειας, και ειδικότερα της Επιτροπής Ισότητας που λειτουργεί στο πλαίσιό της, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα προβλήματα ευάλωτων ομάδων γυναικών, όπως είναι οι φτωχές μόνες γυναίκες, οι νεαρές άνεργες, οι μετανάστριες, τα θύματα έμφυλης βίας κ.ά.
γ) τη συμβολή στη διαμόρφωση του έμφυλου κοινωνικού χάρτη της περιφέρειας Ν. Αιγαίου και στη χάραξη τοπικών αποτελεσματικών στρατηγικών ισότητας με την αξιοποίηση κοινοτικών και εθνικών πόρων.
δ) τη λειτουργία ως καλή πρακτική δικτύωσης μεταξύ του Πανεπιστημίου και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και συνδυαστικής προσφοράς στις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα στις γυναίκες των κοινωνιών αυτών.
 
 
Η υπογραφή του Συμφώνου αποτελεί πολιτική απόφαση της ΠΝΑΙ για την έναρξη μιας ευρείας και παραγωγικής συνεργασίας μεταξύ τους ,ενώ ο Περιφερειάρχης διαβεβαίωσε ότι το Πανεπιστήμιο ΑΙγαίου το οποίο θεωρεί παραμελημένο αν και έχει να επιδείξει πλούσιο γνωστικό και ερευνητικό  έργο,έχει σύμμαχο την ΠΝΑΙ σε όσα ζητήματα προκύψουν.
 
image_print