Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑΕΠ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2014 / Τροποποίηση 2

 

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067 ΤΡΟΠ 2

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 167 ΤΡΟΠ 2

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 567 ΤΡΟΠ 2

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΜΠ 067 ΤΡΟΠ 2

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 767 ΤΡΟΠ 2

 

image_print