ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι έχει ήδη δρομολογηθεί η συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης του άρθρου 178 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η επιτροπή θα απαρτίζεται από 60 μέλη , μεταξύ των οποίων και 20 πολίτες οι οποίοι κληρώνονται από τους εκλογικούς καταλόγους.

Για την εκπροσώπηση των πολιτών θα γίνει ηλεκτρονική κλήρωση την Παρασκευή  15 Ιανουαρίου 2016, ώρα 10:30 στα γραφεία της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Σύρος, Πλατεία Τσιροπινά).

Η διαδικασία της κλήρωσης είναι ανοιχτή για όσους επιθυμούν να παρευρεθούν.

 

 

                                                                                                      

Η Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

 

ΕΥΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

image_print