Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γεωργίου Λεονταρίτη σε υλοποίηση πάγιου και διαρκούς αιτήματος, συγκροτήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Νάξου δεύτερη δευτεροβάθμια ιατρική επιτροπή με αποκλειστική αρμοδιότητα την εξέταση υποψηφίων οδηγών που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και οδηγών που έχουν συμπληρώσει το 80ο έτος της ηλικίας τους και επιθυμούν την ανανέωση της άδειας οδήγησης που κατέχουν.
Η συγκρότηση της δεύτερης επιτροπής στη Νάξο, πέραν από την ήδη υπάρχουσα στην Περιφερειακή Ενότητα Σύρου, κρίθηκε αναγκαία για την αποφυγή της ταλαιπωρίας μετακίνησης στη Σύρο και της οικονομικής επιβάρυνσης των ηλικιωμένων οδηγών από τα γύρω νησιά.
Όπως δήλωσε ο κ. Λεονταρίτης, «πάγια δέσμευση της Περιφερειακής Αρχής αποτελεί η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, η ευκολότερη προσβασιμότητα και η αποφυγή της χρηματικής και χρονικής ταλαιπωρίας τους. Το δικαίωμα των πολιτών να συναλλάσσονται με εύκολα προσβάσιμες υπηρεσίες είναι κοινωνικό αγαθό, που συμβάλει και στην Περιφερειακή Ανάπτυξη».
 
image_print