Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος,  ταχύτατα και χωρίς καθυστέρηση,  λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανάγκη να καταγραφούν άµεσα οι ζηµιές που υπέστησαν οι  επιχειρήσεις που λειτουργούν στο νησί της Κω από το σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017, υπέγραψε σήμερα, Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017, την απόφαση συγκρότησης της  «Επιτροπής καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών σε επιχειρήσεις»  που επλήγησαν από τα έντονα σεισμικά φαινόμενα και υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι:

1.  Σαββανής Ευστάθιος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών ως Πρόεδρος.

2.  Κιαπόκα Ελένη, κλάδου ΠΕ Μηχανικών ως μέλος

3.  Χρήστου Γεώργιος, κλάδου ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων ως Γραμματέας.

Έργο της επιτροπής είναι η άμεση καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών σε επιχειρήσεις στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κω της Π.Ε. Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως  εξής:

α) Ζημιές σε κτιριακές υποδομές, επαγγελματικούς χώρους  και συναφείς εγκαταστάσεις

β) Ζημιές σε μηχανολογικό εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες κλπ.

Το έργο της επιτροπής θα ξεκινήσει άμεσα και τα πρακτικά θα υποβληθούν μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2017.

 

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε :