Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος,  ταχύτατα και χωρίς καθυστέρηση,  λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανάγκη να καταγραφούν άμεσα οι ζημιές που υπέστησαν οι  επιχειρήσεις που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ρόδου  από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν την  5η και την 25η Νοεμβρίου 2019, υπέγραψε την απόφαση συγκρότησης της  Επιτροπής καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών σε επιχειρήσεις Δήμου Ρόδου, ΠΕ Ρόδου.

 

Μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι:

 

Για την Δ.Ε. Ρόδου

α) Τον Λυμπέρη Νικόλαο, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών της Δνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

β) Τον Μιχαηλίδη Κυριάκο , ΤΕ Μηχανικών (Δομικών Έργων) της Δνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

γ) Τον Οικονομίδη Γεώργιο, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων) της Δνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

Γ ια την Δ.Ε. Ιαλυσού

α)Την Σαμπάλου Αργυρώ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών της Δνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

β) Την Ιατρίδη Μαρία , ΤΕ Μηχανικών (Δομικών Έργων) της Δνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

γ) Τον Λιανουρίδη Βασίλειο, ΠΕ Μεταλλειολόγων Μηχανικών της Δνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Για την Δ.Ε. Καλλιθέας και Δ.Ε. Πεταλούδων

α) Τον Διάκουλα Κων/νο,            ΤΕ Μηχανικών (Τοπογράφων) της      Δνσης         Τεχνικών

Έργων Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

β) Την Θεουλάκη Μαρία , ΤΕ Μηχανικών (Δομικών Έργων) της Δνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

γ) Τον Χατζησταματίου Ελευθέριο, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Δνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

 

Για την Δ.Ε. Αφαντου και Δ.Ε. Αρχαγγέλου

α) Την Μπελεγρίνη Αναστασία ΤΕ Μηχανικών (Τοπογράφων) της          Δνσης         Τεχνικών

Έργων Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

β) Τον Λαμπριανό Γεώργιο , ΤΕ Μηχανικών (Δομικών Έργων) της Δνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

γ) Τον Κουντούρη Ιωάννη, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Δνσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Για την Δ.Ε. Καμείρου και Δ.Ε. Ατταβύρου

α) Τον Ζουμπά Αντώνιο,                ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών της Δνσης Τεχνικών Έργων

Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

β) Τον Σάββενα Σταύρο , ΔΕ Τεχνικών της Δνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

γ) Τον Αργύρη Γεώργιο, ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων) της Δνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Γ ια την Δ.Ε. Λινδίων και Δ.Ε. Νότιας Ρόδου

α) Τον Ζαννετίδη Κων/νο, ΤΕ Μηχανικών (Τοπογράφων) της Δνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

β) Την Σάββενα Τσαμπίκα, ΤΕ Μηχανικών (Δομικών Έργων) της Δνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκάνησου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

γ) Τον Πόγια Ιωάννη , ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών της Δνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκάνησου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

Τα παραπάνω συνεργεία, αφού μεταβούν στις πληγείσες περιοχές το συντομότερο δυνατό και αφού παραλάβουν τις Αιτήσεις των πληγέντων από τις Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου, θα συντάξουν πρακτικό καταγραφής των ζημιών σε εμπορικές, βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες – εμπορεύματα κ.λπ. και θα το υποβάλουν το ταχύτερο δυνατό στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να εξετασθούν οι αποζημιώσεις για τις πληγείσες επιχειρήσεις και να αποζημιωθούν οι δικαιούχοι για τις ζημιές που υπέστησαν .

Το έργο της επιτροπής θα ξεκινήσει άμεσα.