Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος,  ταχύτατα και χωρίς καθυστέρηση,  λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανάγκη να καταγραφούν άμεσα οι ζημιές που υπέστησαν οι  επιχειρήσεις που λειτουργούν στο νησί της Κω από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν την περίοδο 2 ως 23 Ιανουαρίου 2019, υπέγραψε την απόφαση συγκρότησης της  Επιτροπής καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών σε επιχειρήσεις Δήμου Κω, ΠΕ Κω.

Μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι:

1. Κιαπόκα Ελένη,  κλάδου ΠΕ Αγρ.& Τποπογράφος Μηχανικός  του Τμήματος Τεχνικών Έργων Κω, Π.Ε. Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

2. Σβύνος Εμμανουήλ, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός του Τμήματος Τεχνικών Έργων Κω, Π.Ε. Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

3. Σαββανής Ελευθέριος, κλάδου ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός του Τμήματος Τεχνικών Έργων Κω, Π.Ε. Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Το παραπάνω συνεργείο, αφού μεταβεί στην πληγείσα περιοχή το συντομότερο δυνατό, θα συντάξει πρακτικό καταγραφής των ζημιών σε εμπορικές, βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, σε μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα κλπ και να  υποβάλει συγκεντρωτικό πίνακα στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  το ταχύτερο δυνατόν, προκειμένου να διαβιβαστεί στο Υπουργείο Μεταφορών – Υποδ./Δ.Α.Ε.Φ.Κ. με το αίτημα για οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής.

Το έργο της επιτροπής θα ξεκινήσει άμεσα.