Πραγματοποιήθηκε χθες στην Ερμούπολη η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, με αντικείμενο τον συντονισμό όλων των αρμόδιων εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών για την οργάνωση δράσεων αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα και χιονοπτώσεις κατά την τρέχουσα περίοδο.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, στελέχη υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και Δήμων Π.Ε. Κυκλάδων, αιρετοί, εκπρόσωποι Μονάδων Υγείας, Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, καθώς και εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι συμμετέχοντες προχώρησαν αρχικά στην αποτίμηση των δράσεων πολιτικής προστασίας που έχουν πραγματοποιηθεί και στον προσδιορισμό ευπαθών περιοχών νησιών της Π.Ε. Κυκλάδων. Επίσης, έγινε αναφορά στον έλεγχο και τη συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων και επαρχιακού οδικού δικτύου, στον καθαρισμό κοιτών ρεμάτων από φερτές ύλες, στον έλεγχο και τον καθαρισμό δημοτικού/αγροτικού δικτύου και στον καθαρισμό φρεατίων απορροής όμβριων υδάτων.

Εξετάστηκε, ακόμη, η αντιμετώπιση προβλημάτων από ενδεχόμενες χιονοπτώσεις, αλλά και η προετοιμασία τόσο των φορέων (με την προμήθεια εξοπλισμού και υλικών), όσο και του πληθυσμού και των ευπαθών ομάδων σε πιθανό αποκλεισμό περιοχών από ισχυρές χιονοπτώσεις.

Άλλα σημαντικά θέματα που απασχόλησαν τη συνεδρίαση ήταν η συνεργασία των φορέων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, η οργάνωση του εθελοντισμού σε επίπεδο δήμων, αλλά και η κινητοποίηση και ο συντονισμός των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας και ο εξοπλισμός τους σε υλικά από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Τέλος, από τους εκπρόσωπους των εμπλεκόμενων φορέων, συζητήθηκαν τα προβλήματα που προκύπτουν από την νησιωτικότητα και επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ίδρυσης εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας σε δήμους των Κυκλάδων, σε συνεργασία με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.