Την απόφαση τροποποίησης της Πράξης της Προμήθειας και εγκατάστασης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο της Κω, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.
 
Η προμήθεια αφορά σε 23 κατηγορίες ειδών νοσηλείας και ιατρικών μηχανημάτων, όπως μηχάνημα τεχνητού νεφρού, μικροσκόπια, απινιδωτή, ηλεκτροκαρδιογράφο κλπ. 
 
Η τροποποίηση της Πράξης αφορά την προσθήκη στο έργο και της προμήθειας συγκροτήματος παραγωγής ιατρικού οξυγόνου, προϋπολογισμού 60.000 ευρώ.  
 
Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
 
image_print