Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025

Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025