ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ερμούπολη : 11-3-2022

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                            Αριθ. πρωτ : 27754/1978

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σήμερα 11-3-2022 ημέρα Παρασκευή πρωτοκολλήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/27754/1978/11-3-2022 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής- Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης- Τμήμα Γ', με θέμα: Διαβίβαση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2021-2025» .

Αρμόδια αρχή σχεδιασμού για την « Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2021-2025». είναι η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η εν λόγω ΣΜΠΕ βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη διαδικτυακή διεύθυνση : https://bit.lv/3stVZbr στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων της ΣΜΠΕ και να διατυπώσουν τις απόψεις τους, εγγράφως ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sec.dipa@prv.vpeka.gr

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου θα διατυπώσει εγγράφως την γνώμη του και τυχόν παρατηρήσεις του επί του περιεχομένου της ΣΜΠΕ, μέσα σε προθεσμία (45) ημερών, αρχής γενομένης από 11-3-2022.

Η παρούσα ανακοίνωση είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, https://www.pnai.gov.gr. καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΦΙΛΗΜΩΝΑΣ ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ