Στην τεχνική συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με πρωτοβουλία του ειδικού γραμματέα Επενδύσεων Γιάννη Γιαννούση, συμμετείχε η αντιπεριφερειάρχης Ελευθερία Φτακλάκη.

Η συνάντηση αφορούσε στη Πληροφόρηση και Δημοσιότητα για τη Νέα Δράση Ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σκοπός ήταν ο καλύτερος συντονισμός των ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας για την ευρύτερη δυνατή διάδοση της δράσης και τη μέγιστη ανταπόκριση στο ενδιαφέρον που θα δημιουργηθεί στους υποψήφιους επενδυτές και την εξασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικής κρίσης.

Πιο συγκεκριμένα, βασικό στόχο αποτελεί η δημιουργία ενός δικτύου υπευθύνων πληροφόρησης όπου θα ασχολείται αποκλειστικά με τη λεπτομερή ενημέρωση των υποψηφίων επενδυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και με την προβολή της προκήρυξης μέσα από σχετικές δράσεις δημοσιότητας όπως ενημερωτικές  εκδηλώσεις, αναρτήσεις στο διαδίκτυο, καταχωρήσεις στον τύπο και σχετικά σποτ στη τηλεόραση.

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου θα συμμετάσχει στο δίκτυο ενημέρωσης στηρίζοντας την δράση αυτή με την αξιοποίηση κυρίως, πόρων του ΕΣΠΑ,  προϋπολογισμός  δράσης για τα νησιά του Ν. Αιγαίου ανέρχεται στα 15.000.000,00 ευρώ έτσι ώστε να ενισχυθεί ο καινοτόμος προσανατολισμός των επιχειρήσεων και η περιφερειακή ανταγωνιστικότητα σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης.

Στη συνάντηση όπου έγινε και μια σύντομη παρουσίαση του σχετικού Οδηγού, την αντιπεριφερειάρχη συνόδευαν ο  Προϊστάμενος της Διεύθυνσης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Αντώνης Βουτσίνος και ο συνεργάτης του Βαγγέλης Αραγιάννης.

 

 

image_print