Τη μεταφορά του εγκεκριμένου έργου με τίτλο «Έργα Ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά (Β’ Φάση)- Κατασκευή Νότιου υδραγωγείου, υδραγωγείου Αφάντου & Αρχαγγέλου» ποσού χρηματοδότησης 21.332.000,00 € από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος I” στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, ενέκρινε ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, στη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής.

Το έργο ήταν ενταγμένο στο Πρόγραμμα “Φιλόδημος 1” με την  υπ. αριθμ. 41318/30-05-2019  απόφαση Υπουργού Εσωτερικών. Μετά την κατάργηση του εν λόγω Προγράμματος και την αντικατάστασή του από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, το έργο μεταφέρθηκε στο νέο Πρόγραμμα με την  υπ. Αριθμ. 829/18-06-2020 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, η οποία, βάσει νομοθεσίας, απαιτεί και τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Το Πρόγραμμα έργων, δράσεων και αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης“Αντώνης Τρίτσης” είναι προϊόν Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των υπουργών Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα και Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, που εκδόθηκε τον περασμένο Απρίλιο και αφορά δημόσιες επενδύσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ.

Το Πρόγραμμα θα έχει διάρκεια μέχρι το 2023 και θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με δυνατότητα αύξησης της χρηματοδότησης, εάν υπάρξει ανάλογη ζήτηση από τους Δήμους και τις Περιφέρειες.

  Αφορά την κατασκευή έργων ιδίως στους τομείς των υποδομών, της ψηφιακής σύγκλισης, της βιώσιμης ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας και ειδικότερα την άρση των οικονομικών επιπτώσεων από τη διασπορά του κορωνοϊού, καθώς και για την εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

 

image_print