Στο ΠΑΑ 2014 – 2020 εντάσσεται η κατασκευή γηπέδου 5x5 στον Αρτεμώνα Σίφνου, με απόφαση του Περιφερειάρχη Γ. Χατζημάρκου

Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα της Αναπτυξιακής Εταιρίας Κυκλάδων ΑΕ

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσεταιστο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «ΠΑΑ 2014 – 2020»,το έργο «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5 στον Αρτεμώνα της νήσου Σίφνου», με σκοπό την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων στο νησί.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 349.267,93 ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η μελέτη περιλαμβάνει τοναγωνιστικό χώρο του γηπέδου με τις περιμετρικές λωρίδες και την εσωτερική περίφραξη, κτήριο αποδυτηρίων και κτήριο γραφείων με μια μικρήαποθήκη. Οπεριβάλλων χώρος, περιμετρικά και εν επαφή του γηπέδου και των αποδυτηρίων του, που είναι αντικείμενο της παρούσας μελέτης θα είναιπροσβάσιμος πλήρως από Α.Μ.Ε.Α.

Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Σίφνου.

Το έργο εντάσσεται στην Υποδράση 19.2.4.2. «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ παιδικοί σταθμοί αγροτικά ιατρεία κλπ)», της Δράσης «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές», του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER»του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014 – 2020,  στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα της Αναπτυξιακής Εταιρίας Κυκλάδων ΑΕ.