Στο νησί της Άνδρου πραγματοποιήθηκε σήμερα η 9η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, με την παρουσία από πλευράς κυβέρνησης του αναπληρωτή υπουργού εσωτερικών Χ. Αθανασίου, και Γ.Γ.  Ισότητας κας. Β. Κόλλια, από πλευράς κοινοβουλίου  του βουλευτή Κυκλάδων κ. Ν. Συρμαλένιου, του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής κ. Ι. Μανιάτη, του Δημάρχου Άνδρου κ. Ι. Γλυνού, καθώς και αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων, εκπροσώπων φορέων και παραγωγικών τάξεων, καθώς  και κατοίκων της περιοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν τρέχοντα και επίκαιρα θέματα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

           Στον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης  τέθηκαν τα σημαντικότερα θέματα των νησιών του Νοτίου Αιγαίου,   διαρθρωτικά θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, για τα οποία ακολούθησε εκτενής διάλογος.

           Το σώμα απασχόλησαν ανάμεσα στα άλλα :

           α. Δύο επίκαιρα θέματα που αφορούσαν το νησί της Άνδρου και συγκεκριμένα η έγκριση της Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ν.ΑΙ. και του Δήμου της Άνδρου για την εκπόνηση μελετών, την επίβλεψη έργων και τη διοικητική τους υποστήριξη, και η ανάπτυξη της μελέτης του χωροταξικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσον αφορά κυρίως το νησί της Άνδρου, θέματα τα οποία αναπτύχθηκαν διεξοδικά κυρίως από τον Δήμαρχο της  Άνδρου, ο δε Περιφερειάρχης εισηγήθηκε την υιοθέτηση της συγκεκριμένης μελέτης και για τα υπόλοιπα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

       Β. Το σώμα επίσης απασχόλησαν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων στην Περιφέρεια, με πρόταση δε του Περιφερειάρχη συστάθηκε επιτροπή, αποτελούμενη από τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες κ. Κ. Πουσσαίο και Χατζηδιάκο, την Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μπαφίτη, τον Αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κουκά, οι οποίοι ανέλαβαν να επεξεργαστούν τις τιμές των αντικειμενικών αξιών  και τον τρόπο υπολογισμού τους, η οποία ποικίλλει ανά περιοχή και να υποβάλλουν το σχετικό σχέδιο προς έγκριση στις αρμόδιες Αρχές.

       Γ. Εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΠΝΑΙ και του Δήμου Ροδίων για την πρόσληψη με δίμηνες συμβάσεις 60 ατόμων, με χρηματοδότηση του Δήμου Ροδίων, για την ενίσχυση του έργου της πυροσβεστικής υπηρεσίες, υπό την αίρεση της έγκρισης αυτής από τα Ελεγκτικά Όργανα [ ΥΔΕ – ΕΛ. ΣΥΝΕΔ. ].

        Δ. Το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέδωσε ψήφισμα  εκφράζοντας  τη βούληση του για την ύπαρξη κρατικής δημόσιας ενημέρωσης, και ιδίως για τις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, με παράλληλη στήριξη στους απολυθέντες υπαλλήλους της Ε.Ρ.Τ..

        Ε. Τέλος, ακολούθησε ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη  κ. Τζώρτζη  Μακρυωνίτη για το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης της Περιφέρειας Ν.Α., καθώς και από τον κ. Α. Βουτσίνο, Διευθυντή της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, ενημέρωση για τις προτάσεις διαμόρφωσης περιφερειακών πολιτικών ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.