Σύρος 5 Νοεμβρίου 2015

 

 

Στο Διήμερο  Αναπτυξιακό Φόρουμ "Φυσικό Αέριο και Ανάπτυξη" που διοργανώνει σήμερα και αύριο στην Αθήνα το ΙΔΕΠ/ ΕΚΕΤΑ (Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων/Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης), σε συνεργασία με την A-Energy συμμετέχει ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

 

Δυναμικό "παρών" στο Φόρουμ έδωσαν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων Εξωτερικών, Οικονομίας, Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι πρεσβειών ξένων χωρών, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού, εκπρόσωποι Ενώσεων Εφοπλιστών και ναυτιλιακών εταιρειών καθώς και επιστημονικοί συνεργάτες του ΕΚΕΤΑ. 

 

Στην εισήγησή του κατά την έναρξη των εργασιών της δεύτερης θεματικής ενότητας του Συνεδρίου με τίτλο: «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ YΠΟΔΟΜΕΣ LNG ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΛΙΜΑΝΙΑ- NHΣΙΩΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ο κ. Λεονταρίτης τόνισε: "Το κατ΄ εξοχήν χαρακτηριστικό της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου είναι το πλήθος των νησιών που την αποτελούν. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της λειτουργούν 50 επιβατηγά-εμπορικά λιμάνια και η επιβατική  κίνηση τους αντιπροσωπεύει το 20% της συνολικής επιβατικής κίνηση όλης της χώρας.

        Εξ ορισμού λοιπόν είναι αδιάπτωτο το ενδιαφέρον και συνεχής  η μέριμνα της Περιφερειακής μας Αυτοδιοίκησης για διερεύνηση, σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που θα συμβάλλουν στην καλύτερη και οικονομικότερη σύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα και των νησιών μεταξύ τους.  Βασικός μας στόχος είναι η προώθηση της ισόρροπης χωρικής ανάπτυξης τόσο στα μεγάλα νησιά όσο και στα μικρότερα και απομακρυσμένα. Ο μόνος τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι  η εξασφάλιση μεταφορικής εξυπηρέτησης στο χαμηλότερο δυνατό κόστος για τους κατοίκους των νησιών και για τους επισκέπτες. Εργαζόμενη σε αυτήν την κατεύθυνση η Περιφέρεια προσπαθεί να συμμετέχει σε κάθε έρευνα για δραστηριότητες που βελτιώνουν την υποδομή της ακτοπλοϊας και την αναδιοργάνωση και ανανέωση του εξοπλισμού των πλοίων εξυπηρέτησης της.

        Σε αυτό το πλαίσιο είναι επιβεβλημένη η εξέταση της χρήσης καυσίμων κίνησης των πλοίων οικονομικότερων και φιλικότερων στο περιβάλλον, και με αυτή την προοπτική  εισήλθε στην συμφωνία συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου «Βιώσιμες θαλάσσιες μεταφορές με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο μεταξύ της ελληνικής ηπειρωτικής χώρας και των νήσων του Αρχιπελάγους» με το ακρωνύμιο «ARCHIPELAGO-LNG»".

 

Συνεχίζοντας ανέφερε: "Σήμερα το Υγροποποιημένο Φυσικό Αέριο χρησιμοποιείται με επιτυχία στην κίνηση των πλοίων στην Νορβηγία, στις Η.Π.Α., στον Καναδά και στην Αυστραλία, και η τάση για την αξιοποίηση του είναι αυξητική. Παρά τα πλεονεκτήματα, ευρεία υιοθέτηση της χρήσης του σε αυτόν τον τομέα προϋποθέτει την αντιμετώπιση ορισμένων ανασχετικών παραγόντων. Πρέπει να καθοριστούν οι θέσεις αποθήκευσης του αερίου και του ανεφοδιασμού των πλοίων, ώστε οι πλοιοκτήτες, πριν προβούν σε κατασκευή νέων πλοίων κινούμενων με το συγκεκριμένο καύσιμο να είναι βέβαιοι για την ύπαρξη δυνατοτήτων ανεφοδιασμού. Επίσης πρέπει να γίνει έρευνα για την προώθηση και ψήφιση κατάλληλου νομικού πλαισίου για την ίδρυση τέτοιων εγκαταστάσεων.   Ειδικώτερα στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, που είναι μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές του κόσμου και περιοχή πυκνής διέλευσης  εμπορικών πλοίων, η θέση και το μέγεθος αυτών των εγκαταστάσεων είναι αντικείμενο διερεύνησης για βέλτιστες τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές λύσεις.

Η ανάπτυξη τέτοιων υποδομών, προϋποθέτει ανάλογα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και ύπαρξη γενικότερα λιμενικών υποδομών.

Οι ανάγκες της Περιφέρειας αποτυπώνονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) και αφορούν:

•       Επαρκείς λιμενικές υποδομές και ορθολογικό σχεδιασμό του ακτοπλοϊκού συστήματος

•       Αντιμετώπιση του  κόστους μεταφοράς προϊόντων στον νησιωτικό χώρο

•       Ορθολογική οργάνωση λιμενικών χώρων και υπηρεσιών / αποδοτικότητα των λιμανιών

•       Δημιουργία υποδομών κρουαζιέρας που σήμερα είναι ανεπαρκείς.

Όσον αφορά τις γενικότερες λιμενικές υποδομές, επισημαίνουμε ότι  από πλευράς χρηματοδοτήσεων από προγράμματα της Περιφέρειας σε υποδομές λιμανιών,  από το τελευταίο ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ ,  έγιναν  ήδη σημαντικές παρεμβάσεις βελτίωσης 16 λιμανιών.

Στη νέα προγραμματική περίοδο, προτεραιότητα είναι η βελτίωση υφιστάμενων λιμανιών Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και η λειτουργική διασύνδεση των μεταφορικών μέσων  με τις υπόλοιπες μεταφορικές υποδομές, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας με την υλοποίηση/αναβάθμιση δευτερευουσών και τριτευουσών συγκοινωνιακών συνδέσεων. Έτσι επιδιώκεται η προώθηση της ισόρροπης χωρικής ανάπτυξης και εξασφαλίζεται η ισοδύναμη μεταφορική εξυπηρέτηση στο σύνολο των πολιτών και ειδικότερα των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών. Σχετικά με το οδικό δίκτυο στην Π.Ν.Α. δεν υπάρχουν τμήματα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών και είναι οι περιορισμένες ανάγκες βελτίωσης της διασύνδεσης των πυλών εισόδου-εξόδου (οδικές συνδέσεις με λιμάνια – αεροδρόμια) με τα σημαντικά κέντρα και τους προβεβλημένους χώρους των νησιών".

 

Καταλήγοντας επεσήμανε τα εξής από πλευράς της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου :

(1)   Την αναγκαιότητα εκπόνησης σαφούς, πειστικού και οικονομικά προσδιορισμένου σχεδίου, που θα είναι προσανατολισμένο στην ενσωμάτωση του υγροποιημένου φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου σε πλοία της ακτοπλοϊας στον χώρο της Περιφέρειας και για την διασύνδεση της με την ηπειρωτική χώρα.

(2)   Την αναγκαιότητα καθορισμού των απαραίτητων κανονισμών και συστάσεων σχετικά με την αποθήκευση, την ασφάλεια, τις τεχνικές και λειτουργικές πτυχές της  εφοδιαστικής αλυσίδας των πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο.

(3)   Την αναγκαιότητα ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών για τα πλεονεκτήματα, οικονομικά και περιβαλλοντικά, αλλά και για τα μέσα αντιμετώπισης των όποιων ανασχετικών παραγόντων (π.χ. θέσεις δεξαμενών αποθήκευσης), από την χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

 

 

 

image_print