Στις εργασίες της  Συνόδου της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, στις Βρυξέλλες, συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.

Στην διάρκεια των εργασιών έγινε η εκλογή προεδρείου της Επιτροπής Περιφερειών καθώς και ο ορισμός μελών των επιμέρους επιτροπών.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ορίστηκε μέλος των επιτροπών CIVEX και NAT, οι οποίες πραγματεύονται μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων, τόσο για τα ευρωπαϊκά νησιά, όσο και για την Ευρώπη συνολικά.

Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες της επιτροπής CIVEX καλύπτουν τους  τομείς:

 • Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
 • Πολιτική μετανάστευσης, ασύλου και θεωρήσεων
 • Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ενεργός συμμετοχή των πολιτών στα κοινά
 • Αποκέντρωση
 • Συνταγματικές υποθέσεις
 • Διακυβέρνηση, βελτίωση του νομοθετικού έργου, επικουρικότητα και αναλογικότητα
 • Εξωτερικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής εξωτερικής συνεργασίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων
 • Διεθνείς συνθήκες και διαπραγματεύσεις, τρομοκρατία και συνοριακοί έλεγχοι
 • Πολιτική γειτονίας (συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της Ευρωμεσογειακής συνεργασίας), αποκεντρωμένη συνεργασία για την ανάπτυξη και θέματα διεύρυνσης της ΕΕ

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής ΝΑΤ  καλύπτουν τους τομείς:

 • Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και αγροτική ανάπτυξη
 • Δασοκομία, παραγωγή τροφίμων
 • Δημόσια υγεία
 • Προστασία των καταναλωτών
 • Κοινή Αλιευτική Πολιτική
 • Θαλάσσια Πολιτική
 • Πολιτική προστασία
 • Τουρισμός

Νέος πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδείχθηκε  δια βοής ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας  Απόστολος Τζιτζικώστας, γεγονός που συνιστά σημαντική εξέλιξη για τη χώρα και για την τοπική αυτοδιοίκηση ειδικότερα, καθώς είναι ο πρώτος Έλληνας αιρετός που εκλέγεται πρόεδρος ενός ευρωπαϊκού οργάνου και  ο πρώτος που εξελέγη με τη σύμφωνη γνώμη όλου του σώματος.

Στο προεδρείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών μετέχουν  ακόμη ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, ο  Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και οι δήμαρχοι Καλλιθέας Δημήτρης Κάρβανος και Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης. Η Ελλάδα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών με 12 τακτικά μέλη, ενώ 12 μέλη είναι αναπληρωματικά. 

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή των Περιφερειών είναι ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά όργανα και λειτουργεί από ο 1994.   Μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου, αποτελείται από 329 τακτικά μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ. Ρόλος της είναι να δίνει στις περιφέρειες και τις πόλεις τη δυνατότητα να διατυπώνουν επίσημα τη γνώμη τους κατά τη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ, μεριμνώντας ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις και οι ανάγκες των περιφερειακών και τοπικών αρχών.