Η οικοδόμηση ενός πλαισίου άμεσης συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την στήριξη των νησιών της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  ξεκίνησε με την συνάντηση την οποία είχε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος  με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας  Karmenu Vella, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη 24/09/2015.

Η συνάντηση, στην οποία  συμμετείχε και η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Χριστιάνα Καλογήρου, προέκυψε καθ’ υπόδειξη του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Γιούνκερ, μετά την επιστολή που του απέστειλε ο κ. Χατζημάρκος, ως μια πρώτη διερεύνηση τρόπων υποστήριξης των νησιών του Αιγαίου, δια των μέσων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του κ. Vella.

Κατά την συνάντηση, η οποία έγινε σε πολύ καλό κλίμα,   ο κ. Χατζημάρκος αναφέρθηκε διεξοδικά στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ιδίως λόγω του αυξημένου κύματος προσφύγων αλλά και των εξελίξεων σε δημοσιονομικό επίπεδο που λαμβάνουν χώρα, ήτοι της κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ αλλά και της απομείωσης της εθνικής συμμετοχής στην συγχρηματοδότηση των έργων που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν άμεσα συνθήκες μείωσης της ανταγωνιστικότητας των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, πλήττοντας καίριους κλάδους της νησιωτικής οικονομίας, με βασικότερο τον τουρισμό.

Ο Επίτροπος, από την πλευρά του,  παρουσίασε το πλαίσιο πολιτικής Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας που αναπτύσσει η Επιτροπή και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει στη διάθεση του για την υποστήριξη αυτών των πολιτικών, όπως π.χ. το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας, στο οποίο έχουν προβλεφθεί για την Ελλάδα πόροι 400 εκατ. ευρώ, οι οποίοι μέχρι σήμερα παραμένουν πλήρως αναξιοποίητοι. .

Ο κ. Χατζημάρκος ζήτησε τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για την υποστήριξη περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης τα οποία θα έχουν ως κεντρική πολιτική επιλογή την ανάδειξη της νησιωτικότητας, ως βάση για την παροχή πόρων που θα διατεθούν άμεσα (τόσο ως προς το χρόνο, όσο και ως προς τις διαδικασίες) στις Περιφέρειες,  ώστε να στηριχθούν τομείς όπως η επιχειρηματικότητα, ο τουρισμός, η ενέργεια, σε μια ευρύτερη στρατηγική η οποία εντάσσεται στην ονομαζόμενη «Μπλε Ανάπτυξη», την  Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Πολιτική Θαλασσίων Υποθέσεων. Ο Επίτροπος δεσμεύτηκε ότι θα μελετήσει αυτή την πρόταση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του, με στόχο την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των νησιών.

Επίσης, κατά τις επαφές του στις Βρυξέλλες ο κ. Χατζημάρκος ενημερώθηκε για την ικανοποίηση του αιτήματος που είχε υποβληθεί από τις ελληνικές αρχές και ιδίως από τις Περιφέρειες της χώρας, σχετικά με την δυνατότητα αξιοποίησης των πόρων των προγραμμάτων INTERREG για δράσεις που αφορούν την αντιμετώπιση της αυξημένης ροής προσφύγων στα νησιά, καθώς οι σχετικές ενέργειες των ελληνικών αρχών σε όλα τα επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό) καθίστανται πλέον επιλέξιμες προς χρηματοδότηση από τα εν λόγω προγράμματα.    

Στο πλαίσιο της  άμεσης συνεργασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την στήριξη των νησιών, θα υπάρξουν, στο άμεσο μέλλον, και άλλες συναντήσεις με άλλους συναρμόδιους Επιτρόπους , τα χαρτοφυλάκια των οποίων άπτονται της νησιωτικότητας και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των νησιωτικών περιοχών.