Στις εργασίες της 40ης Γ.Σ. της CRPΜ που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη Bialystok της Πολωνίας, στις 3-5 Οκτωβρίου, θα συμμετάσχει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Μαχαιρίδης.

Τα ζητήματα που μεταξύ άλλων θα τεθούν στη Γενική Συνέλευση είναι:

•          Προύπολογισμός της ΕΕ για το 2014-2020. Παρουσίαση της Πολιτικής Θέσης του CRMP στον Ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 2014-2020 (Ομιλία από τον Janusz Lewandowski, Ευρωπαίος Επίτροπος για τα οικονομικά προγράμματα και τον προϋπολογισμό)

•          Πολιτική Συνοχή μετά το 2014, (Ομιλία από τον Johannes Hahn, Ευρωπαϊκός Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική –

Ομιλία από Danuta Hubner, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής για την Περιφερειακή Ανάπτυξη)

•          Μακρό- περιφερειακές στρατηγικές

•          ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

•          ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ

•          ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, κα.

Την Παρασκευή, στις 5 Οκτωβρίου, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου θα προεδρεύσει στη Συνεδρίαση με θέμα τη Θάλασσα και τις Θαλάσσιες πολιτικές της ΕΕ, όπου και θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένη πρόταση της CRPM για τη «Διατήρηση της εστίασης στη Θάλασσα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τις πολιτικές της ΕΕ μετά το 2014».

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής, ο περιφερειάρχης θα παρουσιάσει και τις θέσεις της ΠΝΑ για τη Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ.

Να σημειωθεί ότι Πρόεδρος της CRPΜ είναι ο Jean-Yves Le Drian, που είναι Υπουργός Άμυνας της Γαλλίας και Πρόεδρος της Περιφέρειας της Βρεττάνης.

Στη Γ.Σ. της Διάσκεψης για τις Παράκτιες και Νησιωτικές Περιφέρειες της ΕΕ (CRPΜ) πέραν των  μελών του οργάνου, που είναι οι παράκτιες και νησιωτικές περιφέρειες όλης της Ευρώπης και των υπερπόντιων περιφερειών της ΕΕ, θα συμμετέχουν υψηλοί αξιωματούχοι της Κομισιόν, όπως ο Επίτροπος Johanes Han, o Janusz Lewandowski, Ευρωπαίος Επίτροπος για τα οικονομικά προγράμματα και τον προϋπολογισμό, μέλη του ευρωκοινοβουλίου, υπουργοί κρατων-μελών και άλλοι.

Την Πέμπτη έχει προγραμματιστεί συνάντηση εργασίας του περιφερειάρχη  με τον Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Johannes Han και τον κ.  Hervé JOUANJEAN, Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, όπου και θα συζητήσει μαζί τους τη θέση της Επιτροπής στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων απέναντι στα ακόλουθα επίμαχα θέματα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το πακέτο συνοχής:

 •          Τη μείωση του Προϋπολογισμού και τις επιπτώσεις στην πολιτική συνοχής

•          Επέκταση του ΕΤΠΑ για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες

•          Ενίσχυση της εδαφικής διάστασης στο πλαίσιο του νομοθετικού πακέτου της πολιτικής συνοχής, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις μεθόδους κατανομής των διαρθρωτικών ταμείων, για παράδειγμα, για την αύξηση της κατανομής σε απομακρυσμένες περιφέρειες, νησιά ή ακόμα και ένα αστικό μπόνους, το οποίο δεν είναι δημοφιλές στο Συμβούλιο.

•          Τον κίνδυνο, ο προϋπολογισμός για την εδαφική συνεργασία να μειωθεί δραστικά και πάλι από τα κράτη μέλη.

– Τη Σχέση μεταξύ του δημοσιονομικού πλαισίου και της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης λόγω της κρίσης που βιώνουν οι χώρες του Νότου.

image_print