Στα πλαίσια της προγραμματισμένης συνάντησης με θέμα τα Στρατηγικά Έργα του Διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα-Κύπρος» 2007-2013, σήμερα στην Λευκωσία, η αντιπεριφερειάρχης Ν. Αιγαίου Λίτσα Φτακλάκη συναντήθηκε με τον διευθυντή Ενέργειας κ. Σόλωνα Κασσίνη, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και Τουρισμού, σε υλοποίηση της συνεργασίας της περιφέρειας Ν. Αιγαίου και Κύπρου για την υποβολή κοινής πρότασης στα Στρατηγικά Έργα, συνολικού Π/Υ 10 εκ €. Να σημειωθεί πως στη συνάντηση αυτή η κα Φτακλάκη εκπροσωπούσε τις τρεις ελληνικές περιφέρειες Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου και Κρήτης, καθώς η περιφέρεια Ν. Αιγαίου ορίσθηκε ομόφωνα απ’ όλους τους εταίρους ως Επικεφαλής Εταίρος και Συντονιστής του έργου.

Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν και υπηρεσιακοί παράγοντες από το Υπουργείο και ο επιστημονικός συνεργάτης του ΚΑΠΕ, ο Δρ. Κ. Πατλιτζιάνας, όπου αναπτύχθηκαν απόψεις σχετικά με τον τομέα της βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης (Εξοικονόμηση Ενέργειας, Βιοκλιματικός Σχεδιασμός, Τεχνολογίες ΑΠΕ), με σκοπό την αναζήτηση πιθανών τομέων συνεργασίας. Ειδικότερα, συζητήθηκε εκτενώς η δυνατότητα ενίσχυσης των στόχων για κτίρια μηδενικού ισοζυγίου ενέργειας και εκπομπών CO2eq, που αποτελεί βασική προτεραιότητα της ενεργειακής στρατηγικής “20-20-20”.

Σε ότι αφορά τα επόμενα βήματα, συμφωνήθηκαν οι άξονες συνεργασίας με στόχο τη βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη σε περιφερειακό, διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο, με δράσεις οριζόντιες ως προς το διασυνοριακό και στρατηγικό χαρακτήρα των έργων και η πιλοτική εφαρμογή δράσεων και παρεμβάσεων σε περιφερειακό επίπεδο.

 Η συνάντηση αυτή ήταν πολύ εποικοδομητική, όπως τονίστηκε από την κα Φτακλάκη, καθώς πέραν της συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος αντηλλάγησαν απόψεις σχετικά με τις πολιτικές για θέματα ενέργειας, όπου η κυπριακή πλευρά ανέπτυξε καινοτόμες δράσεις που έχει αναλάβει στα θέματα αυτά, όπως η δημιουργία ενός Ειδικού Ταμείου για την επιχορήγηση – επιδότηση φυσικών προσώπων και επιχειρηματιών για παρεμβάσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας κτιρίων και εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ.

image_print