Υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, θα πραγματοποιηθεί η 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κολοσσός» του Ξενοδοχείου «Κυπριώτης Πανόραμα» στην  Κω.

Θέματα της συνεδρίασης είναι η παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του ΕΠ, η ενημέρωση για την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017, η 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, παράλληλα με την παρουσίαση των συμπερασμάτων – ευρημάτων 1ης Αξιολόγησης εφαρμογής  καθώς και η ενημέρωση για την εφαρμογή της στρατηγικής Πληροφόρησης και Επικοινωνίας.

Ειδικότερα, η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

Ι.    Εισαγωγικό μέρος

 1. Διαπίστωση απαρτίας – Έναρξη συνεδρίασης
 2. Έγκριση ημερήσιας διάταξης
 3. Έγκριση Πρακτικών 3η Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης
 4. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

ΙΙ.  ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

 1. Παρουσίαση της προόδου Υλοποίησης του ΕΠ και ενημέρωση για την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017
 2. 2η Αναθεώρηση του ΕΠ – Συμπεράσματα / ευρήματα 1ης Αξιολόγησης εφαρμογής
 3. Ενημέρωση για την εφαρμογή της στρατηγικής Πληροφόρησης και Επικοινωνίας
 4. Τροποποίηση εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής ΕΠ

ΙIΙ. Οριζόντια Θέματα

 1. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού
 • Απαιτήσεις Παρακολούθησης Δεικτών (ΕΥΣΣΑ)
 • Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ – ενέργειες επιτάχυνσης της εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
 • Επόμενη Προγραμματική Περίοδος 2021 – 2027
 • Εισήγηση ΕΥΣΣΑ σχετικά με την πορεία διαπραγμάτευσης και στρατηγικού σχεδιασμού
 • Εισήγηση ΕΥΣΕΚΤ για τον Κανονισμό ΕΚΤ+
 1. Άλλα θέματα

 

ΙV.  Συζήτηση – παρεμβάσεις

 

V. Συμπεράσματα – Αποφάσεις