Η συνέλευση ενέκρινε τον απολογισμό χρήσεως 2013.

Τα έσοδα της ένωσης ανήλθαν στο πόσο του 1.062.136,84 ευρώ και τα έξοδα στο πόσο των 731.083,77 ευρώ.

 Το πλεόνασμα για την χρήση του 2013 ανήλθε στα 331.053,07 ευρώ.

Το συσσωρευμένο πλεόνασμα στο τέλος του 2013  ανέρχεται στα 2.419710,63 ευρώ.

Στην τοποθέτηση του ο περιφερειάρχης ευχαρίστησε τις οικονομικές υπηρεσίες της ένωσης για την άψογη συνεργασία τους και την διευκόλυνση που είχε στην άσκηση των καθηκόντων του σαν ταμίας της ένωσης.

Η σωστή διαχείριση των πόρων και ο σωστός προγραμματισμός των δράσεων μας έφερε το σημερινό αποτέλεσμα .

Κάτω από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες η Ένωση και χωρίς καμία στήριξη έχει εξασφαλισμένους τους πόρους για την καλή λειτουργία της και για τα επόμενα 5 χρόνια .

Τέλος ευχαρίστησε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την συνεργασία και την κατανόηση τους.

image_print