Στην εσπερίδα της ΠΑΣΕΓΕΣ στην Νάξο για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-20 , συμμετείχε και μίλησε ο Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής Ανάπτυξης , Αντώνης ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ , αναφορικά με την στρατηγική , τον σχεδιασμό και την μεθοδολογία της  εκπόνησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2014 – 20 που θα αποτελέσει βασικό πυλώνα για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης  στο Νότιο Αιγαίο.

        Στην εσπερίδα συμμετείχε και o πρώην Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου , Περιφερειακός Σύμβουλος Νάξου, Γιώργος ΓΚΟΥΦΑΣ. 

        Η σχεδιασμένη ανάπτυξη της γεωργίας , της κτηνοτροφίας και της αλιείας με παράλληλη στήριξη της μεταποίησης , τυποποίησης και πιστοποίησης  των παραγόμενων προϊόντων καθώς και η διασύνδεσή τους με τον τουρισμό θα συμβάλλει καθοριστικά και αποφασιστικά στην λεγόμενη διαφοροποίηση του  προορισμού 'Νότιο Αιγαίο – Νησιά με Ποιότητα' .

        Ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ , Τζανέτος ΚΑΡΑΜΙΧΑΣ   και οι εισηγητές

της εσπερίδας παρουσίασαν στους  γεωργούς , κτηνοτρόφους και μεταποιητές της Νάξου τους στόχους του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-20 που στοχεύει στην διατροφική αυτάρκεια της ΕΕ , τους δύο πυλώνες της  Κοινής Αγροτικής Πολιτικής , Πυλώνας Ι : Άμεσες Ενισχύσεις και Πυλώνας ΙΙ : Αγροτική Ανάπτυξη , τα ποσά των ενισχύσεων για τους παραγωγούς ανά έτος   

,τα εναλλακτικά σενάρια κατανομής τους που προτείνουν το Υπ.ΑΑ&Τ , η ΠΑΣΕΓΕΣ , οι Συνεταιρισμοί ,οι Οργανώσεις κλπ.

        Η χώρα μας θα πρέπει μέχρι την 31η Ιουλίου 2014 να καταθέσει στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο την τελική θέση της για τον τρόπο διανομής και τους δικαιούχους των ενισχύσεων, καθώς και αρνητικό κατάλογο (ποίοι να μην δικαιούνται). 

        Ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες στην εσπερίδα οι οποίοι με την σειρά τους κατέθεσαν τις ανησυχίες τους , τους προβληματισμούς τους καθώς και τις θέσεις τους επί της ΚΑΠ 2014-20.

        Ο Αντιπεριφερειάρχης προσκάλεσε το κλιμάκιο  της ΠΑΣΕΓΕΣ να συμμετάσχει σε ανάλογη ενημερωτική εκδήλωση και στα Δωδεκάνησα , λαμβάνοντας θετική απάντηση εκ μέρους της ΠΑΣΕΓΕΣ.

        Τέλος κατά την παραμονή του στην Νάξο , πέραν της συνεργασίας του με τις υπηρεσίες του τομέα του , ο Αντιπεριφερειάρχης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων καθώς και τον Πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου Δημήτρη ΚΑΠΟΥΝΗ.

 

 

image_print