Στην εκ νέου έγκριση των όρων δημοπράτησης επτά συνολικά έργων, μετά την προσαρμογή των μελετών τους στις τελευταίες τροποποιήσεις που έγιναν στο Ν.4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, προέβη η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην συνεδρίαση της Πέμπτης, 19 Οκτωβρίου 2017.

Συγκεκριμένα, η Οικονομική Επιτροπή ακύρωσε τις προηγούμενες αποφάσεις λόγω αλλαγής στα τεύχη διακήρυξης, προκειμένου να προσαρμοστούν στις διατάξεις του Ν.4412/2016, για ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάθεσης έργου και ενέκρινε εκ νέου τους όρους δημοπράτησης των έργων, αφού προηγήθηκε η εκ νέου σύνταξη, ο έλεγχος και η θεώρηση των μελετών τους και των τευχών δημοπράτησης, από το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Πρόκειται για τα έργα:

 

_        «Ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Μεσαναγρού προς τον Άγιο Θωμά, προϋπολογισμού 80.000 ευρώ

 

_        «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης της Επαρχιακής οδού Κατταβιάς – Πρασονήσι με Βρουλιά», προϋπολογισμού 198.000 ευρώ

 

_        «Αντιπλημμυρικά έργα Αγαθονησίου», προϋπολογισμού 253.000 ευρώ

 

_        «Χλοοτάπητας γηπέδου Λειψών», προϋπολογισμού 216.900 ευρώ

 

_        «Αποκατάσταση βλαβών επί της Επαρχιακής Οδού Αφάντου – Ψίνθος», προυπολογισμού 100.000 ευρώ

 

_        «Χλοτάπητας γηπέδου Αφάντου», προϋπολογισμού. 257.000 ευρώ

 

_        «Χλοοτάπητας γηπέδου Έμπωνας», προϋπολογισμού 297.260 ευρώ

 

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε εκ νέου τους όρους δημοπράτησης των παραπάνω έργων και εξουσιοδότησε την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της ΠΝΑΙ, για την δημοπράτησή τους.

Τα έργα χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έτους 2017.