Στην Αθήνα η αντιπεριφερειάρχης Ν. Αιγαίου για τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα INSTALL για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα