Στην Αθήνα βρίσκεται από την Πέμπτη 4 Απριλίου η αντιπεριφερειάρχης Ελ. Φτακλάκη για τη συμμετοχή της ως ομιλήτρια, στο εθνικό συνέδριο με θέμα «Η Διά Βίου Μάθηση αρωγός στην αντιμετώπιση της κρίσης» στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος INSTALL για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα. Η έναρξη της διημερίδας πραγματοποιήθηκε από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κ. Αρβανιτόπουλο ενώ στη συνέχεια χαιρέτισαν ο Γ.Γ  του Υπουργείου Αθ.  Κυριαζής, η Γ.Γ. της Διά Βίου Μάθησης Ελ. Καραντζόλα και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Α. Κατσιφάρας.
Στο εθνικό συνέδριο  συμμετείχαν  όλες οι Περιφέρειες της Ελλάδας με τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες και εκπρόσωποι του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.  Η κα Φτακλάκη στη παρουσίαση της, ανέφερε μεταξύ άλλων τη σημαντικότητα της Δια Βίου Μάθησης και την αναγκαιότητα ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, καταγγέλλοντας το γεγονός της παντελούς απουσίας ολοκληρωμένης πολιτικής για τη Δια Βίου εκπαίδευση και την ανάγκη αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων στις Περιφερειακές αυτοδιοικήσεις. 
Η αντιπεριφερειάρχης είχε την ευκαιρία να αναπτύξει τις δράσεις που υλοποιεί η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, με ίδιους πόρους μέσω του ΚΕΚ Γ.Γεννηματάς, δράσεις που αξιοποιούνται από την τοπική κοινωνία καθώς, οι πολίτες διαφορετικών ηλικιών και ειδικοτήτων και ιδιαίτερα οι άνεργοι συμμετέχουν ενεργά σε αυτά τα προγράμματα, τα οποία ήδη ολοκληρώνονται, γεγονός που καταδεικνύει την αναγκαιότητα της Δια Βίου Επιμόρφωσης και στην απασχόληση.
Η κα Φτακλάκη συνεχίζοντας τόνισε ότι είναι επιτακτική ανάγκη τα προγράμματα Δια Βίου να τα αναλαμβάνουν οι Περιφέρειες, οι οποίες και γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών όπου σε συνεργασία με τους Δήμους, τους τοπικούς παραγωγικούς φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους μπορούν να σχεδιάζουν προγράμματα επιμόρφωσης που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών οικονομιών. 
Επιπλέον, η αντιπεριφερειάρχης Ν. Αιγαίου ζήτησε από το Υπουργείο να υπάρξει ένας καλύτερος ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ με τις Περιφέρειες και τους Δήμους  ενώ  διερωτήθηκε γιατί ακόμα, παρόλο που έχουν ανακοινωθεί εδώ και δυο χρόνια,  δεν έχουν ξεκινήσει τα προγράμματα των Δήμων που χρηματοδοτούνται από τη Γ.Γ. της Δια Βίου Μάθησης.
Θέτοντας φυσικά το ερώτημα, μήπως αυτή η καθυστέρηση καταδεικνύει τη δυσκαμψία του Υπουργείου να υλοποιήσει προγράμματα για τους Δήμους και άρα, θα πρέπει τελικά να αποκεντρωθούν οι αρμοδιότητες αυτές.
Επίσης, αναφέρθηκε στο λάθος του Υπουργείου να μη συμπεριλάβει τις Περιφέρειες  στο σχεδιασμό του, την τρέχουσα περίοδο, παρόλο που στο νόμο για τη Δια Βίου (άρθρο 6 νομ.  4115/ 30.1.2013) περιγράφονται οι Περιφέρειες ως φορείς υλοποίησης,  ζητώντας απαντήσεις από το Υπουργείο για αυτό τον αποκλεισμό.
Η αντιπεριφερειάρχης έκανε σαφής τη πρόταση από πλευράς Περιφέρειας, που αφορά στην ανάληψη ουσιαστικών αρμοδιοτήτων στη Δια Βίου Μάθηση με την ανάλογη αντιστοίχηση των  πόρων, κάτι που έγινε ομόφωνα αποδεκτό από τους εκπροσώπους των Περιφερειών που μετείχαν στο εθνικό συνέδριο.Τέλος, μετά από πρόταση της αντιπεριφερειάρχη, αποφασίσθηκε να υπάρξει ένα συντονιστικό όργανο σε επίπεδο Περιφερειών ούτως ώστε, να μπορεί να κατατεθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας για το ρόλο των Περιφερειών, στοχεύοντας σε μια ουσιαστική πολιτική για τη Δια Βίου Μάθηση και τη διασύνδεση της με την απασχόληση.

 

image_print