Η αντιπεριφερειάρχης Ελ. Φτακλάκη, ως μέλος του Πολιτικού Γραφείου της  Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CRPM)  συμμετείχε στις εργασίες του πολιτικού γραφείου που διεξήχθη στην Αλεξανδρούπολη από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην Πολιτική συνοχής της ΕΕ, στη διαβούλευση που ξεκινά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό του 2014-2020, στους κανονισμούς των νέων Διαρθρωτικών Ταμείων, στη Μπλε Ανάπτυξη ( Blue Growth), στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα και τις Θαλάσσιες μεταφορές καθώς και στο μέλλον των Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών και τη διασύνδεση τους με τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας.

Στο πλαίσιο των εργασιών υπήρξε ειδική συνεδρίαση  για τους εκπροσώπους των ελληνικών περιφερειών παρουσία του πρόεδρου της CRPM και Υπουργού Άμυνας της Γαλλικής Κυβέρνησης κ. Jean-Yves Le Drian, του Ευρωβουλευτή και Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ν. Χρυσόγελου της ΓΓ της CRPM, κ. Ελένη Μαριάννου και ανώτατων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αντικείμενο της συνάντησης αυτής ήταν μια ειδική παρουσίαση από τον ίδιο τον Πρόεδρο για την κατάσταση σε σχέση με την κατανομή του κοινοτικού Π/Υ στην Ελλάδα και τις προκλήσεις αλλά και προβλήματα που ανακύπτουν.

Επίσης, τέθηκε εκ νέου το θέμα της νησιωτικότητας και των πολιτικών που πρέπει να υιοθετήσει η ΕΕ καθώς, ενώ έχει προβλεφθεί ειδική αναφορά   από την Επιτροπή ( κατόπιν συντονισμένων πιέσεων τόσο της ελληνικής κυβέρνησης, όσο και της Επιτροπής Νήσων της CRPM, της οποίας αντιπρόεδρος είναι ο περιφερειάρχης Ν.Αιγαίου, Ι.Μαχαιρίδης),  είναι ασαφής ως προς το περιεχόμενο της και για αυτό, ο ίδιος ο Πρόεδρος της CRPM δεσμεύτηκε πως η CRPM θα είναι σε ανοιχτή γραμμή με τα αρμόδια όργανα της  ΕΕ με στόχο τη δημιουργία ενός ειδικού προγράμματος για τις νησιωτικές περιφέρειες.

Επίσης, τέθηκε εκ νέου το θέμα της δυνατότητας χρηματοδότησης έργων υποδομής από πόρους του ΕΤΠΑ από τις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες, που είναι και το Ν.Αιγαίο, θέμα το οποίο βρίσκεται και αυτό ψηλά στη διαπραγματευτική ατζέντα του Πολιτικού γραφείου της CRPM.

Επίσης, προγραμματίστηκε μέσα στον Απρίλιο συνάντηση των περιφερειών και των εξόχων απόκεντρων περιοχών της CRPM στις Βρυξέλες προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή τεχνογνωσίας ούτως ώστε να  σχεδιαστούν τα επιχειρησιακά σχέδια της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μετά από πρόταση της  αντιπεριφερειάρχη Ελ. Φτακλάκη, η ετήσια γενική συνέλευση της Επιτροπής Νήσων, εν όψει της ελληνικής προεδρίας, θα φιλοξενηθεί για το 2014 στη Ρόδο, όπου θα συμμετέχουν όλες οι νησιωτικές Περιφέρειες της Ευρώπης.

image_print