Η αντιπεριφερειάρχης Ν. Αιγαίου Ελ. Φτακλάκη εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου συμμετέχει στις εργασίες της 33ης Γενικής Συνέλευσης της Επιτροπής Νήσων του Διευρωπαϊκού Δικτύου της CRPM  που διεξάγεται στο Κάλιαρι της Σαρδηνίας από τις 20 έως 21 Ιουνίου.

Στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στην πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών νησιωτικών περιφερειών.

Η κα Φτακλάκη θα αναφερθεί στις διαδικασίες περιφερειοποίησης στην Ε.Ε. και τις επιπτώσεις που έχουν στα εθνικά συστήματα διακυβέρνησης κάνοντας ειδική μνεία, στις νησιωτικές και παράκτιες περιφέρειες μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και το Ν. Αιγαίο. 

image_print