Στη Ρόδο σήμερα 20-02-2012 και ώρα 12.30 π.μ. στο γραφείο του Συλλόγου, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 629/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, για εξέταση και λήψη απόφασης των θεμάτων που περιγράφονται παρακάτω

Στη Ρόδο σήμερα     20-02-2012          και ώρα     12.30 π.μ.      στο γραφείο του Συλλόγου, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου  που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 629/2011  απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Ρόδου,  για εξέταση και λήψη απόφασης των θεμάτων που περιγράφονται παρακάτω