Τις υπό εξέλιξη εργασίες ενίσχυσης και αποκατάστασης της στατικής επάρκειας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο παρακολούθησε σήμερα ο Περιφερειάρχης Γιάννης Μαχαιρίδης, συνοδευόμενος από τον προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών Μανώλη Διακομιχάλη και τους επιβλέποντες μηχανικούς της Περιφέρειας.

Ο κ. Μαχαιρίδης επεσήμανε την ανάγκη για επίσπευση του έργου, που είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 4.200.000 ευρώ, ζητώντας να υποβληθούν άμεσα οι πρώτοι λογαριασμοί ώστε να αποκτήσει το έργο κωδικό στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Zήτησε επίσης να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα υλικών (πχ μάρμαρα) που μπορεί να εξοικονομηθούν από τις εργασίες που εκτελούνται στο πανεπιστημιακό μας ίδρυμα.

image_print