Τίτλος Έργου:

SIROCCO -Βιώσιμος διαπεριφερειακός παράκτιος τουρισμός και θαλάσσιος τουρισμός κρουαζιέρας μέσω συνεργασίας και κοινού σχεδιασμού

SIROCCO –Sustainable InterRegional cOastal & Cruise maritime tourism through COoperation and joint planning

 

Εταιρικό σχήμα:

Συντονιστής Εταίρος:

 • RERA – Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Splitsko-Dalmatinska (Κροατία)

Εταίροι Έργου:

 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 • Περιφέρεια του Λάτσιο (Ιταλία)
 • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου (Κύπρος)
 • Λιμάνι της Civitavecchia (Ιταλία)
 • Ίδρυμα Valenciaport (Ισπανία)

Συνεργαζόμενοι Εταίροι:

 • Αρχή Λιμένων Κύπρου
 • Ένωση Λιμένων Ελλάδας
 • Οργανισμός Τουρισμού της Βαλένθια (Ισπανία)

 

Σύντομη περιγραφή:

Ο τουρισμός κρουαζιέρας διαδραματίζει βασικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου, που αποτελεί την κορυφαία αγορά κρουαζιέρας στην Ευρώπη. Καθώς ο τουρισμός κρουαζιέρας αυξάνεται, η κοινή πρόκληση για την Μεσόγειο είναι να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της με (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά) βιώσιμο τρόπο.

 

Το SIROCCO θα συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, παρέχοντας:

 1. Μια ολοκληρωμένη εικόνα της τρέχουσας κατάστασης του τουρισμού κρουαζιέρας της Μεσογείου και τις επιπτώσεις του.
 2. Μια πρόβλεψη για τον τουρισμό κρουαζιέρας της Μεσογείου για τις επόμενες δεκαετίες.
 3. Μεταβιβάσιμες προτάσεις σχετικά με την ανάπτυξη βιώσιμων και υπεύθυνων Αλυσίδων Αξίας Κρουαζιέρας.
 4. Συντονισμένες στρατηγικές σε περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο για βιώσιμη και υπεύθυνη θαλάσσια κρουαζιέρα / παράκτιο τουρισμό.

 

Καθώς ο τουρισμός κρουαζιέρας είναι διακρατικός στην παροχή των υπηρεσιών του, τα οφέλη του βασίζονται στις διακρατικές συνέργειες και οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις δεν μπορούν να περιοριστούν μέσα σε ένα κράτος μέλος. Το SIROCCO χρησιμοποιεί μια διακρατική προσέγγιση, η οποία αντανακλάται τόσο στο περιεχόμενο του έργου όσο και στην ομάδα των εταίρων.

Στόχος του έργου:

Το SIROCCO στοχεύει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας της θαλάσσιας κρουαζιέρας / του παράκτιου τουρισμού στην περιοχή της Μεσογείου. Το έργο επικεντρώνεται στην κρουαζιέρα, που είναι μία πολύ σημαντική συνιστώσα του συνολικού Μεσογειακού θαλάσσιου και παράκτιου τουριστικού τομέα, μιας και χαρακτηρίζονται από ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, δυναμικό υψηλής προστιθέμενης αξίας για τις τοπικές κοινωνίες, και σημαντικές προκλήσεις στην διατήρηση της Μεσογειακής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η ενίσχυση της βιωσιμότητας του τουρισμού κρουαζιέρας θα έχει άμεση θετική επίδραση στην βιωσιμότητα του παράκτιου τουρισμού συνολικά στην Μεσόγειο.

Ειδικοί Στόχοι του έργου:

 1. να δημιουργήσει καινούρια γνώση σχετικά με την τρέχουσα και μελλοντική κατάσταση του θαλάσσιου / παράκτιου τουρισμού κρουαζιέρας στην Μεσόγειο.
 2. να ενισχύσει την διαχείριση της βιώσιμης και υπεύθυνης θαλάσσιας κρουαζιέρας / του παράκτιου τουρισμού στην Μεσόγειο.
 3. να ενισχύσει και να ενσωματώσει την ανάπτυξη της θαλάσσιας κρουαζιέρας / του παράκτιου τουρισμού στις ευρύτερες στρατηγικές σε περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο.

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους και υλοποιείται στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος INTERREG MED.

 

Περισσότερες πληροφορίες και στον σύνδεσμο:

https://sirocco.interreg-med.eu/

image_print