Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «SCORE– ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους, φιλοξένησε στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους του έργου.

Την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου έλαβε χώρα η 5η συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου, με την συμμετοχή όλων των εταίρων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι συζήτησαν σχετικά με την πορεία και τον συντονισμό του έργου, τόσο σε επίπεδο προϋπολογισμού όσο και σε επίπεδο παραδοτέων, και σχετικά με θέματα τα οποία έχουν προκύψει κατά την υλοποίηση και την επίβλεψη του. Επίσης καθορίστηκαν και οι ημερομηνίες των επόμενων συναντήσεων της Επιτροπής σε Γαλλία και Ιταλία.

Την Τετάρτη 12/09, πραγματοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές Επισκέψεις Εργασίας σε ενεργειακά αποδοτικά κτίρια του νησιού της Ρόδου. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το ξενοδοχείο «La Marquise» στο Φαληράκι καθώς και δύο ιδιωτικές κατοικίες στην περιοχή της Ιξιάς και των Ασγούρου. Οι επισκέψεις αυτές έδωσαν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν αλλά κυρίως να βιώσουν από κοντά την εφαρμογή μιας διεθνώς βραβευμένης τεχνικής εξοικονόμησης ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα στην περίπτωση του ξενοδοχείου καθώς και πρωτοποριακές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα τεχνικές ενεργειακής αποδοτικότητας, όπως αυτές εφαρμόστηκαν από τους ιδιοκτήτες τους σε καθεμία από τις δύο ιδιωτικές κατοικίες.

Το έργο SCORE, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Μεσογειακού Χώρου, έχει ως στόχο την ενίσχυση της υλοποίησης των ολοκληρωμένων πολιτικών για την αειφόρο ενέργεια στον κατασκευαστικό τομέα.

image_print