Εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Καινοτομία, Δημιουργικότητα και Επιχειρηματικότητα για τις ΜμΕ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» διοργανώνει η Αναπτυξιακή Εταιρία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Διασυνοριακού Έργου «SHAPES: Ανταλλαγή κοινών εμπειριών και καλών πρακτικών για την υποστήριξη του δημιουργικού δυναμικού στη Μεσόγειο» την Δευτέρα 23 Ιουνίου στην Ρόδο.

 

            Η εκδήλωση, που θα λάβει χώρα στις 11.00 πμ. στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (στο πρώην Νομαρχιακό Μέγαρο), απευθύνεται σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση τους για τους τρόπους προώθησης της καινοτομίας και την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της ανταγωνιστικότητας στις επιχειρήσεις τους. Την εκπαίδευση θα κάνει ο Δρ. Κωνσταντίνος Φούσκας, από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

 

            Το έργο SHAPES, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους, υλοποιείται στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος MED Capitalization και έχει ως στόχο την μεταφορά γνώσης και την ενίσχυση της δημιουργικής οικονομίας στην περιοχή της Μεσογείου. Η συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μέσω της Αναπτυξιακής της εταιρίας, σε μία τέτοια πρωτοβουλία αποδεικνύεται ιδιαιτέρως σημαντική καθώς αυξάνει την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Περιφέρειας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ απευθυνθείτε στην Αναπτυξιακή Εταιρία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., κα Ελευθερία Νικηταρά, Τηλ: 22413 60617, Email: elnikitara@otenet.gr. Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης.

image_print