Στις Βρυξέλλες βρίσκεται η Αντιπεριφερειάρχης Ν. Αιγαίου, κα. Ελευθερία Φτακλάκη, προσκεκλημένη του  Ευρωβουλευτή και Αντιπροέδρου της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, κ. Γιώργου Σταυρακάκη, προκειμένου να πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με εμπειρογνώμονες  αναφορικά με θέματα που άπτονται της νέας προγραμματικής περιόδου.

Κατά τη συνάντηση της με τον κ. Σταυρακάκη, στην οποία συμμετείχε το στέλεχος της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ), κ. Ηλίας Μπάρδας, και ο συνεργάτης του ευρωβουλευτή κ. Γιάννης Λατούδης, η Αντιπεριφερειάρχης ενημερώθηκε για τα κείμενα των Κανονισμών που αφορούν στην πολιτική συνοχής της νέας προγραμματικής περιόδου, τα οποία ψηφίστηκαν πρόσφατα από το Ευρωκοινοβούλιο.

Μεταξύ των θέσεων που υιοθετήθηκαν συμπεριλαμβάνεται και  η πρόταση που είχε καταθέσει η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου μέσω του διευρωπαϊκού δικτύου CRPM, αναφορικά με την θεματική συγκέντρωση των διαθέσιμων πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Σύμφωνα με την πρόταση, η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, παρόλο που ανήκει σύμφωνα με το ΑΕγχΠ, στην κατηγορία των πιο ανεπτυγμένων περιφερειών, όσον αφορά στη διάθεση των πόρων του ΕΤΠΑ θα λογίζεται ως λιγότερο ανεπτυγμένη. Η εν λόγω πρόταση, την οποία στήριξε καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ο κ. Σταυρακάκης , αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τη Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, δίνοντας της την δυνατότητα να αναπτύξει περισσότερες δράσεις ΕΤΠΑ, συμπεριλαμβανομένων και υποδομών (50% των διαθέσιμων πόρων) και όχι αποκλειστικά άυλες ενέργειες.

Ακόμη μια θετική εξέλιξη αφορά στην αιρεσιμότητα που συνδέει τις πληρωμές με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, στην οποία, από την πρώτη στιγμή που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, κ. Γιάννης Μαχαιρίδης, αντιτάχθηκε , ζητώντας από τους ευρωβουλευτές μας και τα διευρωπαϊκά δίκτυα στα οποία μετέχει η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου να μην υιοθετηθεί για την περίοδο 2014-2020, καθώς θα δημιουργούσε πρόβλημα στις απορροφήσεις των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων της νέας περιόδου. Παρόλο που η συγκεκριμένη αιρεσιμότητα εντάχθηκε στον Γενικό Κανονισμό, δεν θα ισχύσει για τις χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ανεργίας, και ύφεσης. Επομένως, στην Ελλάδα οι στόχοι του ΣΕΣ δεν θα συναρτώνται με την εναρμόνιση με τις αρχές σύγκλισης των κρατών- μελών στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Επίσης, η Αντιπεριφερειάρχης συναντήθηκε με την ευρωβουλευτή και μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων κα Απασχόλησης , κα. Συλβάνα Ράπτη, με την οποία συζήτησαν για τη νέα ατζέντα της Ε.Ε  στα θέματα απασχόλησης την περίοδο 2014-2020. Στο πλαίσιο της συνάντησης,  η Αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε την ευρωβουλευτή για την απόφαση της Περιφέρειας να διοργανώσει το 2014 ένα ευρωπαϊκό συνέδριο για την γυναικεία και νεανική απασχόληση και ζήτησε από  την ευρωβουλευτή να στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία και να συμμετάσχει και ως εισηγήτρια, την οποία και αποδέχτηκε.

Σήμερα , η κα Φτακλάκη συνεχίζει τον κύκλο των επαφών της και θα συναντηθεί στα γραφεία της ΜΕΑ με στελέχη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για να συζητήσουν για τη δυνατότητα στήριξης των νέων επιχειρηματιών.  Επίσης, θα ενημερωθεί από  εκπροσώπους της ΜΕΑ για   3 πολυετή προγράμματα της νέας περιόδου, και συγκεκριμένα το COSME για τις ΜμΕ, το Erasmus και το Horizon2020, για την έρευνα και την καινοτομία.

Το πρόγραμμα της Αντιπεριφερειάρχη θα ολοκληρωθεί με σύσκεψη που θα έχει  με στελέχη της Γ.Δ. Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπου θα συζητηθούν αναλυτικά τα θέματα της επόμενης προγραμματικής περιόδου.