Προβληματισμός από την απροθυμία των δημάρχων να επισπεύσουν την εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων

Σε σύσκεψη που συγκάλεσε την Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας  Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  κ. Ευάγγελος Καπετάνιος συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η εξέταση της πορείας εκπόνησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Νοτίου Αιγαίου. Ένα από τα μεγάλα ζητήματα που η χώρα καλείται να διευθετήσει είναι και τα υπέρογκα πρόστιμα που πλέον επιβάλλει η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Κομισιόν στα θέματα διαχείρισης απορριμμάτων, τα οποία πληρώνονται στις 2 Ιουνίου και 2 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Ένα σημαντικό ποσοστό των προστίμων, αφορά τα νησιά του Αιγαίου τα οποία, στην διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, εξήντλησαν όλες τις παρατάσεις που είχαν την δυνατότητα να λάβουν και πλέον πρέπει επιτακτικά να θεραπεύσουν όλα τα ζητήματα και να εφαρμόσουν τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες.

Η εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου ήταν ευθύνη και  αρμοδιότητα των δήμων της Περιφέρειας , που είναι και οι μοναδικοί μέτοχοι του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ). Ωστόσο, λόγω της αδυναμίας του ΦοΔΣΑ να εκπονήσει Περιφερειακό Σχέδιο, το ανέλαβε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το θέμα είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο, δεδομένου του ότι η  εκπόνηση ΠΕΣΔΑ  συνιστά στοιχείο αιρεσιμότητας για τις σχετικές δαπάνες  του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020  για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Σημειώνεται ότι προ ολίγων ημερών, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος απέστειλε  κατεπείγουσα επιστολή με αποδέκτες τους δημάρχους του Νοτίου Αιγαίου, στους οποίους επισημαίνει ότι η μη ανταπόκρισή τους στην υποχρέωση σύνταξης και έγκρισης Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων, όχι μόνο τινάζει στον αέρα την διαδικασία εκπόνησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), αλλά ταυτόχρονα μπλοκάρει, λόγω μη άρσης της αντίστοιχης αιρεσιμότητας, τις σχετικές δαπάνες  του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020  για την Περιφέρεια.

Ο Περιφερειάρχης επανειλημμένως έχει εκφράσει την ανησυχία του για τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης των δημάρχων στις κοινοτικές οδηγίες όσον αφορά το μείζον θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων. Ειδικότερα, από το σύνολο των 34 Δήμων, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, μόνο τρεις (3) ανταποκρίθηκαν, υποβάλλοντας Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων.