Σχετικά με τις γέφυρες Αρχαγγέλου και Παστίδας όπου βρίσκονται σε φάση κατασκευής και έχουν ολοκληρωθεί  τα μπετά θέλουμε να ανακοινώσουμε προς γνώση των πολιτών, πως για να μπορέσουν να μπαζωθούν και να δοθούν σε κυκλοφορία οι γέφυρες, θα πρέπει να παρέλθει διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών προκειμένου να πάρουν τις απαραίτητες αντοχές οι σκυροδετήσεις.