Σε νέο γύρο πιέσεων προς την κυβέρνηση, προκειμένου να διευθετηθεί το κρίσιμο ζήτημα των δασικών χαρτών στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, προσανατολίζονται από κοινού η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση που έλαβε η ΠΕΔ στην πρόσφατη συνεδρίαση της, στην οποία παρέστη και ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος.

Περιφέρεια και ΠΕΔ, οι οποίες στο θέμα αυτό έχουν λειτουργήσει εξ αρχής συντονισμένα και με κοινές πρωτοβουλίες, θα επιδιώξουν να αξιοποιήσουν την κινητικότητα που υπάρχει αυτήν την περίοδο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ώστε να γίνουν αποδεκτές οι τεκμηριωμένες απόψεις που ήδη έχουν κατατεθεί, καθώς και η πρόταση για νομοθετική ρύθμιση που θα αποτρέπει την απαξίωση και την υφαρπαγή ιδιωτικών περιουσιών στα νησιά.

Ειδικότερα, όπως προσφάτως δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης, εντός προσεχούς διαστήματος θα υπάρξουν τρεις παρεμβάσεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών:

Με υπουργική απόφαση, η οποία αναμένεται να εκδοθεί το προσεχές διάστημα θα προβλέπεται το εύρος του πεδίου των δασικών χαρτών, η οποία θα αναφέρεται στις διαφοροποιήσεις στις κατηγορίες εδαφών, όπως είναι π.χ. οι εκτάσεις σε περιοχές που έχει προηγηθεί αναδασμός.

Με δύο ακόμα παρεμβάσεις, οι οποίες θα εισαχθούν στο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο που θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο έως το τέλος Φεβρουαρίου προκειμένου να ψηφιστεί εντός του Μαρτίου, φιλοδοξεί να επιταχυνθεί το έργο της ανάρτησης των δασικών χαρτών και να αυξηθούν οι ρυθμοί εξέτασης των αντιρρήσεων. Τα αποτελέσματα έως τώρα σ΄ αυτό το πεδίο είναι απογοητευτικά καθώς από το σύνολο των περίπου 180.000 αντιρρήσεων που έχουν υποβληθεί και αφορούν στους ήδη αναρτημένους δασικούς χάρτες, έχουν εξεταστεί μόνο οι 10.000.  Για να εξεταστεί το σύνολό τους θα απαιτούνταν διάστημα 27 ετών, χωρίς να συνυπολογίζεται ο διπλασιασμός των αντιρρήσεων με τις αναρτήσεις των χαρτών για το υπόλοιπο της χώρας που προγραμματίζονται για την άνοιξη.

Αυτός είναι και ο λόγος, για τον οποίο το υπουργείο προχωρεί  στην αύξηση των Επιτροπών Αντιρρήσεων και στην αλλαγή της διάταξης, η οποία σήμερα προβλέπει ότι ακόμα και ο πολίτης που θα έχει δικαιωθεί από την Επιτροπή Αντιρρήσεων πρέπει να περιμένει να τελειώσει η εξέταση των αντιρρήσεων σε όλον τον Νομό για να μπορεί να αξιοποιήσει την ιδιοκτησία του.  Με τη νέα ρύθμιση, όταν ο πολίτης δικαιώνεται από την Επιτροπή Αντιρρήσεων, τότε αυτομάτως θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακίνητό του όπως ο ίδιος επιθυμεί.

Στο πλαίσιο αυτό, τόσο η Περιφέρεια, όσο και η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, θα επιδιώξουν να συμπεριληφθούν στο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί στην κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από ένα περίπου χρόνο, στις 21 Ιανουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  και της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου στην Αθήνα, όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά και αναδείχθηκαν σε όλο το εύρος τους οι σοβαρότατες επιπτώσεις που θα επιφέρει στα νησιά   η εφαρμογή του ΠΔ 32/2016 και ζητήθηκε μετ’ επιτάσεως η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, με τρόπο που δεν θα απαξιώνει την ιδιωτική περιουσία στα νησιά των οποίων οι δασικοί χάρτες δεν έχουν αναρτηθεί ακόμη, αλλά και θα θεραπεύει τις τεράστιες αδικίες στα νησιά, για τα οποία οι δασικοί χάρτες αναρτήθηκαν ήδη, διαμορφώνοντας εξωφρενικές καταστάσεις.

Της συνεδρίασης ακολούθησε η υποβολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος πρότασης νομοθετικής διευθέτησης του ζητήματος να  υπάρξει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, που θα λαμβάνει υπ΄ όψιν του  τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, όπως και το καθεστώς που υφίσταται στα νησιά που διαθέτουν Κτηματολόγιο.

Στο πλαίσιο αυτό, οι νομικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, κατήρτησαν συγκεκριμένη πρόταση, βάσει της οποία επιβάλλεται άμεσα:

            1)Να καταργηθεί ή  αναμορφωθεί η διάταξη της  παραγρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 32/2016,  ως κινούμενη εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης,  ώστε είτε να επανισχύσει  είτε να εναρμονιστεί με τη προηγούμενη διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 998/1979  όσον αφορά τις χορτολιβαδικές – δασικές εκτάσεις, αφού ουσιαστικά επιφέρει στο σύνολο σχεδόν αυτών, απόλυτη αφαίρεση του δικαιώματος κυριότητας και εξουσίας επί των εκτάσεων της περιοχών μας . Περαιτέρω και μέχρι ολοκλήρωσης της σχετικής νομοθετικής διαδικασίας να ανακληθεί και να μην εφαρμοστεί το με αριθμ. 27639/2018 έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

2) Να αποσαφηνισθεί  νομοθετικά  ότι η επιγενόμενη δάσωση δεν  αφορά ούτε τις τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, ούτε κυρωμένους δασικούς χάρτες αλλά μόνον εκκρεμείς υποθέσεις, οι οποίες έχουν χρονίσει με ευθύνη του πολίτη και όχι της πολιτείας.

3) Να τακτοποιηθεί το μαζικό φαινόμενο που προέκυψε από τους δασικούς χάρτες σε βάρος των ιδιοκτησιών μικτής μορφής, οι οποίες πλέον δεν δύνανται να μεταβιβαστούν.

4) Να νομοθετηθεί ότι στις περιοχές των εξαιρέσεων από το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 62 του Ν.998/1979,  η μεταγραφή ή καταχώριση συμβολαιογραφικών πράξεων με αντικείμενο ακίνητα που έχουν εν όλω ή εν μέρει τον χαρακτήρα έκτασης των παραγράφων 5α) ή 5β) του άρθρου 3 του παραπάνω νόμου, στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή στα οικεία φύλλα του αρμόδιου γραφείου Κτηματογράφισης ή Κτηματολογικού Γραφείου, δεν κωλύεται ακόμη και αν δεν προσκομίζεται διοικητική πράξη ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση, με την οποία αναγνωρίζεται ότι το ακίνητο ή το τμήμα του με τον παραπάνω χαρακτήρα ανήκει σε ιδιώτη και όχι στο Δημόσιο.

5) Ομοίως και για τη περιοχή της Δωδεκανήσου όπου διεκδικούμε με το παρόν τη μη εφαρμογή του τεκμηρίου κυριότητας του Δημοσίου ( σημείο Α του παρόντος), να αρθεί το κώλυμα που δεν επιτρέπει την μεταγραφεί των πράξεων ή συμβολαίων μεταβίβασης της κυριότητας, εφόσον για τη Ρόδο , Κω και Λακκι Λέρου υπάρχει αμάχητο τεκμήριο κυριότητας από τις εγγραφές στα κτηματικά βιβλία και για τα λοιπά νησιά ισχύει η νομολογία του Αρείου Πάγου εξομοίωσης τους με τις Κυκλάδες.

  1. Στις εξαιρέσεις της παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 να συμπεριληφθούν και οι χορτολιβαδικές εκτάσεις , οι οποίες φέρουν οικοδομή ή έχουν εκδοθεί οικοδομικές άδειες.