Σε έργα ύδρευσης οδήγησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων που εξασφάλισε κατά την αύξηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”, την οποία πέτυχε πέρυσι.

 Σε συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους και τις οικείες ΔΕΥΑ, προχώρησε η σχετική πρόσκληση με τίτλο «Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος», για την υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη και χρηματοδότηση, στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και Διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.  Η επιλέξιμη δημόσια της πρόσκλησης διαμορφώνεται σε 15.000.000,00 €.

Επ΄ αυτού, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Χαίρομαι κατ’ αρχήν διότι πέρυσι κατορθώσαμε και αυξήσαμε τον σχετικό κωδικό στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου. Χαίρομαι επίσης για την ανταπόκριση που υπήρξε στη σχετική πρόσκληση και κατατέθηκαν προτάσεις ώριμες από τις κατά τόπους ΔΕΥΑ. Με τον τρόπο αυτό οδηγούμε ένα μεγάλο μέρος των πόρων που εξασφαλίσαμε σε έργα ύδρευσης , που είναι μια από τις μεγάλες αγωνίες που έχουν τα νησιά μας . Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών οριστικοποίησης του σχετικού πίνακα, προχωράμε και στην ένταξη των έργων».

 Ο πίνακας κατάταξης των προτεινόμενων έργων έχει ως εξής:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Δ.Δ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Ύδρευση Εμπορείου Θήρας

3.890.000,00 €

ΔΕΥΑ Θήρας

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

516.000,00 €

Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης Μυκόνου

1.300.000,00 €

ΔΕΥΑ Μυκόνου

Επέκταση Εκσυγχρονισμός αφαλάτωσης Δημοτικής Κοινότητας Φηρών Θήρας

2.370.000,00 €

ΔΕΥΑ Θήρας

Ανακατασκευή υδατόπυργου Αντιμάχειας Κω

301.750,00 €

ΔΕΥΑ Κω

Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και την επέκταση των μονάδων διύλισης ΔΕΥΑ Μυκόνου

200.000,00 €

ΔΕΥΑ Μυκόνου

Ύδρευση Έξω Γωνιάς Θήρας

927.000,00 €

ΔΕΥΑ Θήρας

Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Καλλονής, Υστερνίων και Πανόρμου Δήμου Τήνου

1.355.000,00 €

ΔΕΥΑ Τήνου

Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου

1.590.000,00 €

ΔΕΥΑ Ρόδου

Δίκτυα ύδρευσης πόλεως Ρόδου, Δήμου Ρόδου

1.481.000,00 €

ΔΕΥΑ Ρόδου

 

 

 

 

 

image_print